22ο Συνέδριο ΠΟΕΙΔΔ. Συμμετοχή στο Συνέδριο- Δελτίο Τύπου

6 Φεβ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 22 Συνεδρίου της ΠΟΕΙΔΔ, στην οποία έλαβε χώρα και η νομιμοποίηση των 9 εκλεγμένων αντιπροσώπων του σωματείου μας σε αυτήν.

Την πρώτη ημέρα τοποθετήσεων των συνέδρων, τοποθετήθηκε και η πρόεδρος του Σωματείου Μαρία Δούρου σχετικά με τα προβλήματα της ειδικότητας μας και ακολούθησε η τοποθέτηση του αντιπροσώπου Κώστα Δροσάκη.

Παρουσία των υπολοίπων συνέδρων και του απερχόμενου προεδρείου της ΠΟΕΙΔΔ παρουσιάστηκαν οι θέσεις του σωματείου μας στα μεγάλα προβλήματα των εργαζομένων της ειδικότητας μας. Ειδική αναφορά στις ομιλίες της προέδρου έγινε στην πάγια ανάγκη στελέχωσης των κενών θέσεων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους του ΥΠΠΟΑ μέσω μιας νέας προκήρυξης ΑΣΕΠ και στο  προς ψήφιση νομοσχέδιο για την μετατροπή των 5 μεγαλύτερων και κυριότερων μουσείων της χώρας σε Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου  (ΝΠΔΔ) που αναμένεται να δημιουργήσει νέες ασαφείς εργασιακές σχέσεις. Τονίστηκε δε η ανάγκη νομοτεχνικών αλλαγών και παρεμβάσεων στο νομοσχέδιο ώστε οι οργανισμοί που θα προκύψουν μετά από την μετατροπή θα εξακολουθήσουν να ακολουθούν το προσοντολόγιο για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου με διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ με κοινό και ενιαίο τρόπο.

Στην τοποθέτηση του, ο αντιπρόσωπος και συνάδελφος  Κ Δροσάκης, τόνισε την ανάγκη δημιουργίας ενός συστήματος πληρωμών που να εξασφαλίζει τακτική μισθοδοσία στους συναδέλφους μας  καθώς παρατηρούνται καθυστερήσεις στις πληρωμές και την ανάγκη της πλήρους εφαρμογής της αρχής της μη διάκρισης μεταξύ μονίμων και εποχικών εργαζόμενων τόσο στα δικαιώματα όσο και στην καθημερινότητα στους χώρους εργασίας. Τόνισε επίσης την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, ειδικά στους εξωτερικούς χώρους που συχνά παρατηρούνται ακραία καιρικά φαινόμενα και την ανάγκη αύξησης του κατώτατου μισθού για όλους τους εργαζόμενους  ώστε να καλυφθούν οι μειώσεις στο εισόδημα μας λόγω  του ολοένα αυξανόμενου πληθωρισμού.

Την δεύτερη ημέρα ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες της ΠΟΕΙΔΔ για τα Διοικητικά Όργανα της Ομοσπονδίας με συμμετοχή στην τριμελή εφορευτική επιτροπή κατόπιν εκλογικής διαδικασίας, του αντιπροσώπου μας Β. Τσάπρα.

Μεγάλη επιτυχία αποτέλεσε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας καθώς τέσσερις αντιπρόσωποι μας εκλέχθηκαν στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΙΔΔ και πλέον διαθέτουν αυξημένες αρμοδιότητες αλλά και υποχρεώσεις. Έτσι εκλέγονται κατά σειρά σταυροδοσίας οι Μ. Δούρου, Ε. Χορέβα, Ν. Βαλτάς και Λ. Γιόγιακα.

Η συμμετοχή των παραπάνω τεσσάρων αντιπροσώπων στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΙΔΔ αναμένεται να λειτουργήσει υπέρ της ανάδειξης και προώθησης των παγίων αλλά και καθημερινών μας θεμάτων στην δευτεροβάθμια Ομοσπονδία και να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής ισχύος των δυνατοτήτων του σωματείου μας.