Καταστατικό Π.Σ.Δ.Α

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε το καταστατικό του σωματείου μας, όπως διαμορφώθηκε μετά την καταστατική Γενική Συνέλευση στις 6/12/2022.