Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος:  Μαρία Δούρου

Αντιπρόεδρος: Φαίδωνας Αλιφέρης

Γραμματέας:  Νικόλαος Βαλτάς

Ταμίας: Θεόδωρος Ζαπουνίδης

Μέλος: Ιωάννης Αδαμόπουλος

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μαρία Χαλκιά

Ευσταθία Κρίκου

Ελένη Ζάχου