Σχετικά με την συμμετοχή στην εθελοντική αιμοδοσία 25-26 Ιουνίου 2020

24 Ιούν

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι όσοι επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν στην εθελοντική αιμοδοσία  που θα πραγματοποιηθεί στις 25 και 26 Ιουνίου 2020 ,σε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και να βρίσκονται με το ΥΠ.ΠΟ. (μόνιμοι, αορίστου χρόνου και συμβασιούχοι).

Ώρα έναρξης  09:00 π. μ.

Αμφιθέατρο  της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ. (Μπουμπουλίνας 20)

Επίσης όσοι βρίσκονται εκτός Αττικής μπορούν να συμμετέχουν στην εθελοντική αιμοδοσία δίνοντας αίμα στις 25 ή στις 26 Ιουνίου σε νοσοκομείο τη περιοχής τους, για την τράπεζα αίματος του ΥΠ.ΠΟ. με κωδικό : 11734 και έπειτα μπορούν να αποστείλουν την βεβαίωση στην υπηρεσία τους αλλά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: psdeyppo@culture.gr

 Για την συμμετοχή τους δικαιούνται άδεια τεσσάρων (4) συνολικά ημερών μετ’ αποδοχών (η ημέρα της αιμοδοσίας και τρείς ακόμα σύμφωνα με τα εξής:

– Ν. 4674/2020 «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» – Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών δημοσίων υπαλλήλων

– Αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14-5-2007 εγκύκλιο.

-Παράγραφος 5 του άρθρου 50 του Υ.Κ. ν.3528/2007 

– Eγγραφό της  Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κας Λίνας Μενδώνη από τις 6-9-2019, με θέμα: «Χορήγηση μίας επιπλέον ημέρας άδειας σε εθελοντές αιμοδότες υπαλλήλους του ΥΠΠΟΑ»