Συνθήκες Εργασίας στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακροπόλεως Αθηνών (ΕΦΑΠΑ) (Α.Π 249)

22 Αυγ

Προς: κ. Κουτσούρη Αντώνιο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Αξιότιμε κύριε:
Ο Πανελλήνιος «Σύλλογος Σπουδαστών και Αποφοίτων ΙΕΚ με την ειδικότητα «Φύλακας
Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» (ΦΜΧΑ) εκπροσωπεί περισσότερους από 2.500
πιστοποιημένους, από τον ΕΟΠΠΕΠ, επαγγελματίες αρχαιοφύλακες οι οποίοι στην
πλειοψηφία τους, εργάζονται με συμβάσεις ΙΔΟΧ στα δημόσια μουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους.
Αντικείμενο της παρούσης επικοινωνίας αποτελούν οι εργασιακές συνθήκες που βιώνουν οι
εργαζόμενοι με σύμβαση ΙΔΟΧ της ειδικότητας μας.
Το σωματείο μας και φέτος εξακολουθεί να δέχεται καταγγελίες από εργαζόμενους του
αρχαιολογικού χώρου της Ακροπόλεως Αθηνών (ΕΦΑΠΑ) που αφορούν πρωτίστως σε έλλειψη
κυκλικής κατανομής των εργασιών-πόστων, σε έλλειψη χορήγησης ατομικών μέσων
προστασίας, σε αιφνίδιες αλλαγές στις βάρδιες και σε καταστρατήγηση του δικαιώματος στις
θεσμοθετημένες άδειες.
Ενδεικτικό της δυσμενούς κατάστασης που επικρατεί στον Αρχαιολογικό χώρο της
Ακροπόλεως είναι το ότι η σειρά κατάταξης έχει φτάσει στην θέση 440, γεγονός που σημαίνει
ότι η λίστα των εργαζομένων λόγω των δεκάδων παραιτήσεων έχει «γυρίσει» περίπου τρείς
φορές σε διάστημα τεσσάρων μηνών με ότι σημαίνει αυτό για την ασφάλεια στον χώρο.
Σύμφωνα με στοιχεία του Σωματείου μας, η συχνότητα των παραιτήσεων στον συγκεκριμένο
χώρο είναι εξαιρετικά υψηλότερη σε σχέση με τους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους,
γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη λήψης μέτρων για την βελτίωση των εργασιακών
συνθηκών στον συγκεκριμένο χώρο.
Η ασφυκτική κατάσταση στην Ακρόπολη, έρχεται ως συστημικό αποτέλεσμα της μακροχρόνιας
προχειρότητας της ΕΦΑΠΑ στον τρόπο που αντιμετωπίζει τους ίδιους της τους εργαζόμενους.
Η ξεπερασμένη τακτική του “αν φύγεις εσύ, θα έρθει ο επόμενος” που πιστά ακολουθεί η
ΕΦΑΠΑ στον συγκεκριμένο χώρο εκμεταλλευόμενη την ατελείωτη λίστα του ΑΣΕΠ και την
ανεργία, πλέον αποτυγχάνει και εκθέτει τον χώρο καθώς το ζητούμενο από τον εργαζόμενο σε
έναν τόσο δύσκολο χώρο, είναι η πείρα και η εξειδίκευση του.
Ειδικά φέτος με την επάνοδο του τουρισμού, αντιμετωπίζουμε το οξύμωρο φαινόμενο οι
συνάδελφοι ΙΔΟΧ να καλούνται να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στον
επισκέπτη, αντάξιες του πρώτου χώρου της Χώρας, μέσα σε οριακές εργασιακές συνθήκες.
Θα θέλαμε τέλος να σας μεταφέρουμε την πάγια άποψη μας ότι οι οποιεσδήποτε οργανωτικές
ελλείψεις σε πόρους και η οποιαδήποτε υποστελέχωση, δεν μπορεί να γίνεται πρόσχημα για
παρεκκλίσεις από την εργατική νομοθεσία και από την χορήγηση όλων δικαιωμάτων που
προβλέπει η νομοθεσία σχετικά με την εργασία, την προστασία, την νόμιμη ανάπαυση και τις άδειες του προσωπικού.
Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Δούρου Μ. Βαλτάς Ν.