Συνάντηση των εκπροσώπων του Προεδρείου του Συλλόγου με τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του ΥΠΠΟΑ

8 Νοέ

Σήμερα 8 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων του Προεδρείου του Συλλόγου με τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του ΥΠΠΟΑ, κύριο Εμμανουήλ Αντωνόπουλο.
Τέθηκαν, εκ νέου, στο τραπέζι της διαβούλευσης με το υπουργείο, το οκτάμηνο και το εξηντάμηνο κώλυμα.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου, παρουσίασε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που έχουν γίνει τα 3 τελευταία χρόνια καθώς και τις θέσεις του Συλλόγου.
Στη συνέχεια, επιδόθηκαν στον Υπηρεσιακό Γραμματέα τα έγγραφα με τα αιτήματα για επίλυση, που έχουν κατά καιρούς υποβληθεί στην ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και στα αρμόδια Τμήματα των Υπουργείων Εργασίας και Εσωτερικών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης εξετάστηκαν οι παράμετροι για τον προγραμματισμό της επόμενης επτάμηνης σύμβασης.

Ο Πρόεδρος Θοδωρής Αρέστης και τα μέλη του Δ.Σ. αναμένουμε ότι η συνάντηση αυτή θα οδηγήσει στη θετική έκβαση των έως τώρα προσπαθειών του Συλλόγου.