Συνάντηση του Συλλόγου μας με την ΠΟΕ ΥΠ.ΠΟ

24 Φεβ

Το Προεδρείο του Συλλόγου των σπουδαστών και απόφοιτων της ειδικότητας: «ΙΕΚ Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ΥΠ.ΠΟ την Τετάρτη 18/02/2015 , στα πλαίσια της συνεχούς και επικοδομητικής συνεργασίας που ξεκίνησε με την Ομοσπονδία, θέλει να ενημερώσει τα μέλη του Συλλόγου σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν:

1. Ενημέρωση σχετικά με την ειδικότητα ΙΕΚ Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων.

2. Άμεση προκήρυξη θέσεων μόνιμου προσωπικού.

3. Περί κινητικότητας στο δημόσιο, στο μέρος του θίγει τις θέσεις φυλάκων μουσείων και αρχαιολογικών χώρων με κάλυψη από ανειδίκευτο προσωπικό.

4. Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων.

5. Ανάπτυξη και πιστοποίηση επαγγελματικού περιγράμματος της ειδικότητας.

6. Διάφορα επιμέρους θέματα.