Συνάντηση του Δ.Σ του Συλλόγου με το Γραφείο του Υπουργού Πολιτισμού

3 Νοέ

Στα πλαίσια της διαρκούς συνεργασίας και επικοινωνίας του Δ.Σ. του Συλλόγου μας με το γραφείο του Υπουργού Πολιτισμού κου Αριστείδη Μπαλτά, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Προέδρου Μ. Νώτη και της Γραμματέως Κ. Στάρφα στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Στη συνάντηση συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα έκδοσης προκήρυξης μόνιμου φυλακτικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, καθώς και ο προγραμματισμός των συμβάσεων εποχικού προσωπικού για τη θερινή περίοδο 2017.

Τα μέλη του Δ.Σ. τόνισαν για μια ακόμη φορά, την ανάγκη έκδοσης προκήρυξης μόνιμου προσωπικού φύλαξης άμεσα και ζήτησαν την αύξηση των θέσεων εποχικού προσωπικού για το 2017, δεδομένου ότι οι θέσεις που προσφέρονται δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του διευρυμένου ωραρίου.
Τα αιτήματά μας ακούστηκαν με μεγάλη προσοχή και υπήρξε η διαβεβαίωση από το Γραφείο του Υπουργού Πολιτισμού ότι εργάζονται για τη διεκπεραίωσή τους.