ΣΟΧ2/2023 Μουσείου Ακρόπολης-Στελέχη

12 Σεπ

Το Δ.Σ. μετά από την άσχημη τροπή και επιβεβαίωση των δημοσιευμάτων των προηγουμένων ημερών στο διαδίκτυο που αφορούν την λανθασμένη αναφορά του κλάδου μας ως Δε Φυλάκων και τα Στελέχη Υπηρεσιών Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών στα κύρια προσόντα βάσει προσοντολογίου. Ενημερώνουμε τους συναδέλφους πως ήδη από την πρώτη μέρα είχαμε λήψη απόφασης να κινηθούμε ακόμη και με ένδικα μέσα κατά της προκήρυξης. Ενότητα πιο αναγκαία από ποτέ.