Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

28 Νοέ

Το Σωματείο μας σας προσκαλεί στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6/12/2022, από τις 11.00 έως τις 15..30, στο αμφιθέατρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών (Βασ. Σοφίας 22, 106 75, Αθήνα).

Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά Καταστατική και θα συζητηθούν οι απαιτούμενες αλλαγές στο καταστατικό μας, προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας και να διασφαλίζεται η δημοκρατικότητα της λειτουργίας του Σωματείου μας.

Η συμμετοχή στην συνέλευση θα είναι δυνατή και διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής webex (λογισμικό βιντεοτηλεφωνίας)

Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη καθώς μόνο όλοι μαζί μπορούμε να καθορίζουμε το μέλλον μας.