Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

25 Ιούλ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ανακοινώνει τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μετά από έγγραφη αίτηση των μελών, όπως αυτό ορίζεται από το καταστατικό.

Καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου να παρευρεθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 Αυγούστου 2016, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Πανεπιστημίου 52, Αθήνα και ώρα 18.00 μ.μ.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου