Πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης Απόφοιτων Ι.Ε.Κ. 1ης περιόδου 2015

13 Μάι

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοίνωσε το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Απόφοιτων Ι.Ε.Κ. 1ης περιόδου 2015.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση:

announcement ΙΕΚ 2015

Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων:

exams2015