Προκηρύξεις Εποχικού Προσωπικού Φύλαξης σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους για το 2016

3 Μαρ

Ανακοινώθηκε στις 3/3/2016 η προκήρυξη ΣΟΧ 1/2016 που αφορά στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να ανακοινωθούν και οι προκηρύξεις των υπόλοιπων Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ανά την Ελλάδα, για την πλήρωση 1.314 θέσεων όπως αυτές έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Ενημερωθείτε σχετικά στον κόμβο:www.diavgeia.gov.gr