Προκηρύξεις Εποχικού Προσωπικού Φύλαξης σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους για το 2019

18 Μαρ

Ανακοινώθηκε στις 18/03/2019 η πρώτη προκήρυξη ΣΟΧ 2019 8μηνης διάρκειας που αφορά στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού Φύλαξης σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους. Πρόκειται για την την προκήρυξη της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς που περιλαμβάνει την ΕΦ.Α Πόλης Αθηνών, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Βυζαντινό Μουσείο, το Νομισματικό Μουσείο και το Επιγραφικό Μουσείο.

Όπως έχει ήδη ενημερώσει με προηγούμενη ανακοίνωσή του ο Σύλλογος, στη συγκεκριμένη ενιαία προκήρυξη ο υποψήφιος καλείται να δηλώσει σειρά προτίμησης και αναλόγως με τα μόρια που συγκεντρώνει θα κατατάσσεται στην αντίστοιχη θέση. Σε όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες σε Αττική καθώς και στην επαρχία οι προκηρύξεις θα εκδοθούν μεμονωμένα όπως γινόταν μέχρι τώρα.

Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να ανακοινωθούν οι προκηρύξεις και των υπόλοιπων Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ανά την Ελλάδα, για την πλήρωση 1.314 θέσεων όπως αυτές έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Δείτε την προκήρυξη της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς: ΣΟΧ 1 2019 ΓΕΝ ΔΙΕΥΘ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ