Παροχή διευκόλυνσης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

29 Ιούλ

Κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας στη Γενική Γραμματέα του ΥΠ.ΠΟ.Α εγκρίθηκε άδεια
μίας (1) ημέρας
, για την 1η Αυγούστου 2016, ημέρα πραγματοποίησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα τα μέλη του Σωματείου μας.

Δείτε το σχετικό έγγραφο: PAROXI ADEIAS 001