Ο Σύλλογος χαιρετίζει την προκήρυξη στάσης εργασίας της ΠΕΥΦΑ

29 Μαρ

Ο Σύλλογος ΙΕΚ της ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων χαιρετίζει και εκφράζει την πλήρη στήριξή του στην απόφαση της ΠΕΥΦΑ για την προκήρυξη 4ωρης προειδοποιητικής στάσης εργασίας για τη Δευτέρα 30η Μαρτίου 2015 σε όλα τα Μουσεία και Αρχ/κους Χώρους της Χώρας, από 8:00 έως 12:00.

Επίσης, προσυπογράφει ομόφωνα την ανακοίνωση της ΠΕΥΦΑ σχετικά με την υποστελέχωση Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων σε φυλακτικό προσωπικό ενώ πλησιάζει η 1η Απριλίου που ξεκινά το διευρυμένο ωράριο και υπογραμμίζει τους κινδύνους που συνεπάγεται η έλλειψη φυλακτικού προσωπικού για την ασφάλεια και τη λειτουργία των χώρων αυτών. Έλλειψη οποία δεν καλύπτεται με την πρόσληψη συμβασιούχων με 7μηνες συμβάσεις καθώς είναι απαραίτητο να καλύπτονται οι ανάγκες από προσωπικό εκπαιδευμένο και με σταθερή σχέση εργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού.

Επισημαίνει δε, ότι οι αρχαιότητες αποτελούν την αναντικατάστατη κοινή περιουσία του ελληνικού λαού και η προστασία τους αποτελεί ζήτημα εθνικής σημασίας.

Τέλος ο Σύλλογος επαναλαμβάνει το πάγιο αίτημά του για άμεση έκδοση προκήρυξης μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού απόφοιτων ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων, καθώς τα κενά στον κλάδο φύλαξης είναι πλέον τεράστια και αυξάνονται συνεχώς.

Δείτε την ανακοίνωση της ΠΕΥΦΑ: