Ο Σύλλογος σπουδαστών και αποφοίτων ΙΕΚ «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» τάσσεται υπέρ κάθε αγωνιστικής κινητοποίησης.

11 Απρ

Ο Σύλλογος σπουδαστών και αποφοίτων ΙΕΚ «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» τάσσεται υπέρ κάθε αγωνιστικής κινητοποίησης που προβάλλει δίκαια αιτήματα τα οποία συμβάλλουν στην αναβάθμιση του τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και του κλάδου μας.
Η τρίωρη στάση εργασίας την οποία έχει εξαγγείλει η Π.Ε.Υ.Φ.Α. για την Παρασκευή 12/4/2019 με αιτήματα μεταξύ άλλων την επίσπευση των διαδικασιών του Α.Σ.Ε.Π. για την άμεση έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 8κ/2018 –για την οποία δεν υπάρχει κανένα χρονοδιάγραμμα και αντικειμενικά έχει καθυστερήσει σημαντικά – καθώς και η δρομολόγηση των διαδικασιών για την έκδοση νέας προκήρυξης πλήρωσης θέσεων μόνιμου φυλακτικού προσωπικού εντός του 2020, κινείται προς την κατεύθυνση με την οποία σαφώς συμπορευόμαστε.
Το θέμα της στελέχωσης των υπηρεσιών με καταρτισμένο προσωπικό είναι επιτακτικό και χρήζει άμεσης λύσης.
Γι’ αυτό ζητάμε την έναρξη των διαδικασιών για μια νέα προκήρυξη προσλήψεων τακτικού προσωπικού μέσω Α.Σ.Ε.Π. με διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.