ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ.

2 Οκτ

Αγαπητοί συνάδελφοι, ως Νόμιμα διορισμένο από την Δικαιοσύνη Διοικητικό Συμβούλιο, προσπαθούμε να ολοκληρωθούν αρχικά όλες οι απαραίτητες υποχρεωτικές από τον Νόμο ενέργειες όσων αφορά τους ορισμούς των εκπροσώπων σε Δημόσιες και μη υπηρεσίες, όπως εξάλλου γίνεται κάθε φορά με την οποιαδήποτε τροποποίηση του Δ.Σ. Ως προσωρινό διοικητικό συμβούλιο και εντός του ορισμένου χρονικού περιθωρίου που θα είμαστε σε ισχύ και που η Δικαιοσύνη ορίζει. Δίνουμε προτεραιότητα στα άμεσα και καίρια πρόβλημα του κλάδου μας όπως η ΣΟΧ του Μουσείου Ακρόπολης, τα επαγγελματικά δικαιώματα και η έκδοση της προκήρυξης των μονίμων. Δεν καρπωνόμαστε από οποιαδήποτε συγκυρία. Σκοπεύουμε η Γ.Σ. να πραγματοποιηθεί σε χρονικό πλαίσιο που να εξυπηρετεί το μεγαλύτερο ποσοστό των μελών, δηλαδή κατά το τέλος της 7 μηνης σύμβασης, έτσι ώστε το κάθε μέλος να διευκολυνθεί κατά την ημέρα εκείνη και φυσικά να μπορέσει να υπάρχει απαρτία ώστε να γίνει η Συνέλευση και η Γ.Σ. να έχει την απήχηση που της αξίζει και να ακουστούν όλες οι απόψεις των συναδέλφων μας.

Τέλος, όσων αφορά την επερχόμενη προκήρυξη 450 μονίμων αρχαιοφυλάκων μετά από εκ νέου επικοινωνία σήμερα με το τμήμα τακτικών προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, επειδή δεν πρόλαβαν να προχωρήσουν στο επιθυμητό επίπεδο με την προκήρυξη των ΠΕ, από τέλη Οκτωβρίου που αναμενόταν η έκδοσή της, πλέον αναμένεται περί τα τέλη Νοεμβρίου.

Συμπληρωματικά για το ανθυγιεινό επίδομα μέχρι στιγμής έχουν υπογράψει όλοι πλήν τον Υπουργό Οικονομικών.