Οι προκηρύξεις της ΕΦΑ Αθηνών, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και της Εφορείας Φωκίδας

25 Φεβ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διακοσίων σαράντα έξι (246) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών, πενήντα εννέα (59) ατόμων για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και σαράντα επτά (47) για Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος.

Δείτε τις προκυρήξεις:

ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΦΚυκλάδων

Φωκίδα