Νέα απάντηση του Συλλόγου στο Μουσείο Ακρόπολης

9 Φεβ

Ο Σύλλογος απαντά στο έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλου 6404/16-01-2015 του Μουσείου Ακρόπολης. Το έγγραφο κοινοποιήθηκε στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού Κου. Ν. Ξυδάκη και στο Τμήμα Ελέγχου λοιπών Φορέων Δ/νσης Προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού του ΑΣΕΠ.

Αθήνα, 6/02/2015

Σε συνέχεια του εγγράφου που μας αποστείλατε με αρ. πρωτ. 6404/16-01-2015 αναφορικά με τα ερωτήματα που θέσαμε στη διοίκηση του Νέου Μουσείου Ακρόπολης με έγγραφό μας στις 21/11/2014, σχετικά με το όριο ηλικίας και το επίπεδο ξένης γλώσσας που υπάρχει στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ για το προσωπικό φύλαξης, σας παραθέτουμε τα εξής:
Όλα τα μεγάλα Δημόσια Μουσεία της χώρας, όπως και οι Αρχαιολογικοί χώροι, αντιμετωπίζουν τον ίδιο βαθμό δυσκολίας στις απαιτήσεις των καθηκόντων φύλαξης, στις οποίες το προσωπικό φύλαξης ανταποκρίνεται με υπευθυνότητα και ζήλο, ανεξαρτήτου ηλικίας. Ο άστοχος διαχωρισμός σε παθητική και ενεργητική φύλαξη ανάμεσα στα Δημόσια Μουσεία και στο Μουσείο Ακρόπολης μας προκαλεί δυσαρέσκεια και ανησυχία, καθώς η σωστή διαχείριση των επισκεπτών δεν αποτελεί μοναδική κατάκτηση και προνόμιο του Μουσείου Ακρόπολης.
Οι διεθνείς κανόνες και οι προδιαγραφές που διέπουν τη φύλαξη αρχαιοτήτων ανά τον κόσμο, δεν αφορούν μεμονωμένες υπηρεσίες, αλλά το σύνολο των Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων. Έτσι λοιπόν και το προσωπικό φύλαξης υπάγεται στους ίδιους κανόνες, ανεξάρτητα με το που υπηρετεί.
Καθώς επικαλείσθε τα ισχύοντα διεθνώς, πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι στα μεγαλύτερα μουσεία της Ευρώπης όπως Λούβρο, Βρετανικό, Ουφίτσι, Ορσέ, Πράδο και σε άλλα κορυφαία σε επισκεψιμότητα μουσεία, δε θεσπίζεται όριο ηλικίας στις προσλήψεις του προσωπικού φύλαξης και ο μέσος όρος των εργαζόμενων είναι άνω των 45 ετών.
Επιπλέον, η στελέχωση του Μουσείου Ακρόπολης με ανειδίκευτο προσωπικό φύλαξης όπως είναι το προσωπικό το οποίο εσείς απασχολείτε με συμβάσεις εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ από το 2009, χωρίς γνώση ξένης γλώσσας και θέσπιση ορίου ηλικίας στην πρόσληψή του, θεωρείτε ότι μπορεί να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του Μουσείου, στηριζόμενο στο ηλικιακό όριο των 45 ετών και όχι στις γνώσεις και την κατάρτιση που θα έπρεπε να διαθέτει; Επιπρόσθετα όταν οι υπάλληλοι που απασχολείτε θα συμπληρώσουν τα 45 έτη , θα προβείτε στην απόλυσή τους;
Αναφορικά με το επίπεδο ξένης γλώσσας στις προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ για το προσωπικό φύλαξης (σύμφωνα με το οργανόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού που εκδόθηκε 28/08/2014 είναι η μέτρια γνώση ξένης γλώσσας) στην πράξη εφαρμόζετε ένα οξύμωρο σχήμα, ζητώντας την πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας στις εποχικές προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ και τη μη γνώση ξένης γλώσσας στους συμβασιούχους που απασχολείτε από το 2009, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο ποσοστό τους δεν κατέχει κανέναν τίτλο ξένης γλώσσας, καθώς έχει προσληφθεί με αδιαφανείς διαδικασίες.
Για την ολοκληρωμένη ενημέρωσή σας, σας πληροφορούμε τα εξής: οι πιστοποιημένοι Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ανεξαρτήτου ηλικίας, αποτελούν μία πραγματικά νεωτερική κατάκτηση που συνάδει με τις προδιαγραφές της UNESCO και του Κώδικα Δεοντολογίας του ICOM για τη καλύτερη λειτουργία των μουσείων. Είναι ικανοί να προσφέρουν υπηρεσίες εξαιρετικά υψηλού επιπέδου, καθώς έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν εξειδικευμένες γνώσεις αφενός στις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στον τομέα της ασφάλειας και της φύλαξης, αφετέρου στην υποδοχή, ενημέρωση και διαχείριση των επισκεπτών. Συνιστούν προσωπικό εκπαιδευμένο κατά τα διεθνή πρότυπα, που απαιτούν το προσωπικό των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε μια σειρά σημαντικών και σοβαρών περιστάσεων που αφορούν την ασφάλεια των εκθεμάτων και των μνημείων, την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (π.χ. πυρκαγιές, κλοπές, παροχή πρώτων βοηθειών) αλλά και την οργανωμένη και ασφαλή διαχείριση μεγάλου αριθμού ανθρώπων, ιδίως στα Μουσεία και τους Χώρους με μεγάλη επισκεψιμότητα. Επιπλέον η κατάρτιση τους σε θέματα πολιτισμού με τη διδασκαλία μαθημάτων που αφορούν στον υλικό πολιτισμό τους δίνει τη δυνατότητα να μετατρέπονται σε οργανικά στοιχεία της μουσειακής εμπειρίας, στους ανθρώπους που καλούνται να διευκολύνουν και να καθοδηγήσουν τον επισκέπτη σύμφωνα με τις νεότερες μουσειολογικές αρχές.
Κάθε μέσο λοιπόν ρατσιστικής διάκρισης και προσπάθειας υποβάθμισης στην άσκηση των καθηκόντων των επαγγελματιών της φύλαξης στα Δημόσια Μουσεία, μας βρίσκει εκ διαμέτρου αντίθετους στην παρούσα και σε οποιαδήποτε παρόμοια ενέργεια επιχειρηθεί στο μέλλον.

Για το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννα Κρασσάκη

Η Γραμματέας
Μαρία Νώτη