Νέα ανακοίνωση του Συλλόγου σχετικά με την έκδοση ΦΕΚ διορισμού για τα ένδικα

5 Ιαν

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 47 του νόμου 4440/2016 που μονιμοποιεί συμβασιούχους Φύλακες Αρχαιοτήτων στο Υπουργείο Πολιτισμού εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ και την έκδοση ΦΕΚ διορισμού, ο Σύλλογος ενημερώνει τα μέλη του ότι έχει δρομολογηθεί, σε συνεργασία με τον νομικό μας σύμβουλο από τους πλέον εξειδικευμένους και καταξιωμένους στο Δημόσιο Δίκαιο, η διαδικασία κατάθεσης δικόγραφου αναστολής και δικόγραφου ακύρωσης του διορισμού επί του συνόλου των ΦΕΚ διορισμού, τα οποία πρέπει να κατατεθούν ταυτόχρονα στο Διοικητικό Εφετείο αρμόδιο για ακυρωτικές διαφορές υποθέσεων διορισμού.

Επεξεγήσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη διαδικασία θα δοθούν στα μέλη στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, καθώς θα υπάρχει η δυνατότητα για αναλυτική και λεπτομερειακή ενημέρωση επί του θέματος και θα ακολουθήσουν επιπλέον ανακοινώσεις επί των διαδικαστικών.

Ο Σύλλογος οφείλει για μια ακόμη φορά να καταγγείλει το συγκεκριμένο γεγονός ως απαράδεκτο και άδικο σε βάρος εκατοντάδων πιστοποιημένων συναδέλφων της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» που προσβλέπουν σε νόμιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και όχι μονιμοποιήσεις που καταπατούν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα της ισονομίας και αξιοκρατίας και αποκλείουν την αξιοποίηση των προσόντων του επαγγελματία Φύλακα Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων.

Ο Σύλλογος έχει αποφασίσει, εξουσιοδοτούμενος από τις ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων αλλά και υπηρετώντας την κοινή αντίληψη όλων των πιστοποιημένων και εξειδικευμένων συναδέλφων για νομιμότητα στις προσλήψεις στον κλάδο Φύλαξης Αρχαιοτήτων , να αγωνιστεί μέχρι την τελική δικαίωση για τα συμφέροντα και την προάσπιση των δικαιωμάτων της ειδικότητά μας.