ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

6 Σεπ

Α. ΟΜΑΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

 
1. Τι γνωρίζετε για τα καμαραϊκά αγγεία και τα αγγεία φυτικού και θαλάσσιου ρυθμού, ως προς τη διακόσμηση, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και τη χρονολόγησή τους;
2. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της διακόσμησης των αγγείων της γεωμετρικής περιόδου;
3. Ποιος είναι ο νέος τύπος ναού που εμφανίστηκε κατά την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου; Αναφέρετε τα κύρια χαρακτηριστικά του.
4. Τι γνωρίζετε για τα ψηφιδωτά της Ραβέννας, κατά την εποχή του Ιουστινιανού και της Θεοδώρας;
5. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του έργου του Ρέμπραντ; Αναφέρατε τίτλους έργων του.
6. Ανρί Ματίς: σε ποιο καλλιτεχνικό κίνημα ανήκει; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της τεχνοτροπίας του κινήματος αυτού;
7. Τι είναι κυβισμός; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του και οι κύριοι εκπρόσωποί του;
8. Ποια είναι τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του έργου του Νικηφόρου Λύτρα και ποια ήταν η συμβολή του στη νεοελληνική τέχνη;
9. Τι γνωρίζετε για την τεχνοτροπία, τις επιρροές και τις καινοτομίες στο έργο του Κωνσταντίνου Παρθένη;
10. Τι γνωρίζετε για το έργο του Δημήτριου Φιλιππότη;
11. Τι γνωρίζετε για την τέχνη της αργυροχοϊας;
12. Ποια είναι τα σημαντικότερα διακοσμητικά θέματα στην ελληνική λαϊκή τέχνη;
13. Με ποιους τρόπους εκτίθεται η λαϊκή τέχνη στα ελληνικά μουσεία;
14. Ποιες είναι οι βασικές αιτίες ρύπανσης του περιβάλλοντος;
15. Ποια είναι τα προσόντα που πρέπει να έχει το προσωπικό των μουσείων;
16. Να αναφέρετε συνοπτικά ποιες πρέπει να είναι οι σχέσεις του προσωπικού του μουσείου με το κοινό που το επισκέπτεται.
17. Αναφέρετε συνοπτικά ποια είναι η σημασία της εκπαίδευσης προσωπικού στις επιχειρήσεις.
18. Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι προώθησης πωλήσεων και ποιους στόχους
εξυπηρετούν;
19. Ποιο είναι το αντικείμενο μελέτης της «ψυχολογίας τουρισμού»;
20. Ποια είναι η έννοια του όρου ‘προσωπικός χώρος’ ενός επισκέπτη μουσείου;
21. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία συμπεριφοράς μιας οικογένειας που επισκέπτεται μουσείο;
22. Ποιοι είναι οι τύποι, τα υλικά κατασκευής και η μορφολογία των ειδωλίων του πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού;
23. Τοιχογραφίες Ακρωτηρίου Θήρας: Θεματολογία, τεχνική κατασκευής, χρώματα, χρονολόγηση.
24. Συγκρίνετε τα στοιχεία του ιωνικού και δωρικού ρυθμού στην αρχιτεκτονική.
25. Τι είναι οι «κούροι» και οι «κόρες» και πώς απεικονίζονται στην αρχαϊκή εποχή;
26. Τι γνωρίζετε για το ναό της Αθηνάς Νίκης στην Ακρόπολη των Αθηνών;
27. Αναφέρετε τα κύρια χαρακτηριστικά της γλυπτικής και της ζωγραφικής της παλαιοχριστιανικής περιόδου.
28. Τι γνωρίζετε για τα πορτραίτα του Φαγιούμ (Fayum);
29. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής της υστεροβυζαντινής περιόδου;
30. Ποιες είναι οι επιδιώξεις και οι κατακτήσεις των καλλιτεχνών της πρώιμης Αναγέννησης;
31. Τι γνωρίζετε για την τεχνοτροπία, τις επιρροές και τις καινοτομίες στη ζωγραφική έκφραση του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου;
32. Ποιες είναι οι γενικές διαφορές μεταξύ των καλλιτεχνικών ρευμάτων του Ρομαντισμού και του Νεοκλασικισμού;
33. Τι είναι το Μπάουχαους (Bauhaus); Αναφέρετε τους σημαντικότερους εκπροσώπους του και τα κύρια έργα τους.
34. Ποια γενιά Ελλήνων ζωγράφων χαρακτηρίζεται ως ‘γενιά του νέου ελληνικού διαφωτισμού και γιατί; Αναφέρετε τους κύριους εκπροσώπους της και χαρακτηριστικά έργα τους.
35. Ποιες είναι οι κύριες μορφολογικές τάσεις της ελληνικής γλυπτικής του 19ου αιώνα και ποια τα χαρακτηριστικά τους;
36. Ποιες είναι οι καινοτομίες των Ελλήνων γλυπτών του Μεσοπολέμου;
37. Τι σημαίνει ο όρος εμπορική αρχιτεκτονική’ στη νεοελληνική τέχνη;
38. Ποια είναι τα στοιχεία της λαϊκής τέχνης;
39. Τι γνωρίζετε για τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό και την ελληνική λαϊκή τέχνη, κατά το 19ο αιώνα;
40. Τι γνωρίζετε για την ελληνική λαϊκή τέχνη κατά τον 20ο αιώνα;
41. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων;
42. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Ηπείρου;
43. Τι γνωρίζετε για την παραδοσιακή αγγειοπλαστική;
44. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής εκκλησιαστικής γλυπτικής;
45. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής κοσμικής γλυπτικής;
46. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής υφαντικής και ποια τα βασικά κέντρα ανάπτυξής της;
47. Τι γνωρίζετε για τα μεγάλα κέντρα ανάπτυξης της λαϊκής χειροτεχνίας;
48. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής λαϊκής ζωγραφικής κατά τον 19ο αιώνα και ποιοι οι κύριοι εκπρόσωποί της;
49. Ποια είναι η έννοια του «λαϊκού» πολιτισμού;
50. Τι ονομάζουμε ιστορικές πηγές;
51. Με ποιο τρόπο προσεγγίζουμε τις πηγές-μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, που αναφέρονται σε συγκεκριμένα γεγονότα; Η μαρτυρία – αφήγηση επηρεάζεται από παράγοντες σχετιζόμενους με την κοινωνική θέση – αντίληψη του αφηγητή;
52. Πώς μεταβάλλεται ο υλικός πολιτισμός στην περίπτωση κοινωνικών ανατροπών ή
επαναστάσεων;
53. Ποια είναι η έννοια του όρου ‘βιογραφία’ αντικειμένου;
54. Ποια είναι η έννοια του όρου ‘φυσικό περιβάλλον’;
55. Ποια είναι η έννοια της οικολογίας;
56. Ποια είναι η έννοια του όρου ‘δομημένο περιβάλλον’;
57. Ποιες είναι οι αρχές και ποια τα μέσα πρόληψης της ρύπανσης του περιβάλλοντος;
58. Ποιες είναι οι αρχές και ποια τα μέσα καταπολέμησης της ρύπανσης του περιβάλλοντος;
59. Ποιες είναι οι αιτίες καταστροφής των δασών και ποιες οι συνέπειες από αυτήν την καταστροφή;
60. Πώς αποκαθίστανται οι καταστροφές του φυσικού περιβάλλοντος;
61. Ποια είναι η έννοια της ανακύκλωσης και ποια η σημασία της;
62. Αναφέρετε επιγραμματικά τις βασικές αρχές διεύθυνσης ενός μουσείου.
63. Ποιες είναι οι δεοντολογικές υποχρεώσεις των μελών του μουσειακού επαγγέλματος;
64. Ποιες είναι οι επαγγελματικές ευθύνες των μελών του μουσειακού επαγγέλματος σε σχέση με τα αντικείμενα που γίνονται δεκτά στο μουσείο;
65. Ποιες πρέπει να είναι οι επαγγελματικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού του μουσείου;
66. Οφείλουν τα μέλη του προσωπικού ενός μουσείου να χορηγούν βεβαίωση – πιστοποιητικό γνησιότητας αντικειμένου και να εκτιμούν την αξία του; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
67. Ποια πρέπει να είναι η σχέση του προσωπικού μουσείου με τους εμπόρους τέχνης και τους ιδιώτες εκτιμητές;
68. Αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες ανθρώπινων αναγκών σύμφωνα με τον Maslow, οι οποίες παρακινούν τους ανθρώπους να εργασθούν.
69. Τι είναι το συνολικό κόστος παραγωγής μιας επιχείρησης; Αναλύστε τις υποκατηγορίες στις οποίες διακρίνεται.
70. Ποιες είναι οι μέθοδοι παρατήρησης της συμπεριφοράς των επισκεπτών ενός αρχαιολογικού χώρου;
71. Πώς συνδέεται η ψυχολογία μιας ομάδας με την επικοινωνιολογία;
72. Tι γνωρίζετε για την ανθρώπινη κατοίκηση των Μεσολιθικών χρόνων στο χώρο του Αιγαίου;
73. Τι τύπου κτίρια είναι οι λεγόμενοι ‘θησαυροί’ της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου και σε ποιες αρχαιολογικές θέσεις βρίσκονται; Αναφέρατε χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων κτιρίων.
74. Ποια είναι η θεματολογία των βυζαντινών χειρογράφων (κοσμικών και θρησκευτικών) και ποιος ο σκοπός της εικονογράφησής τους;
75. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της κρητικής σχολής στη ζωγραφική των φορητών εικόνων;
76. Γιατί ο Τζιότο αναφέρεται από τους συγχρόνους του ως ο ανανεωτής της ζωγραφικής;
77. Ποια είναι η έννοια της «λαϊκής δημιουργίας» και ποια η διάκρισή της από τη «λόγια δημιουργία»;
78. Θέλετε να βρείτε στοιχεία (ιστορικά, λαογραφικά, εθνολογικά κλπ.) για την ενδυμασία των κατοίκων της περιοχής σας στην περίοδο 1700-1900:
α) ποιες πηγές (Τεκμήρια) θα χρησιμοποιήσετε και γιατί; β) σε ποιες από αυτές θα δώσετε μεγαλύτερη βαρύτητα και σε ποιες όχι; γ) υπάρχουν πηγές τις οποίες θα αποκλείσετε ως
αναξιόπιστες;
79. Ποια είναι τα στοιχεία του υλικού πολιτισμού που αποτελούν έκφραση μιας πολιτιστικής και πολιτισμικής ταυτότητας;
80. Με ποιο τρόπο η ‘βιογραφία’ ενός αντικειμένου είναι σημαντική για την κατανόηση του
αντικειμένου, της λειτουργίας του και της εξέλιξής του, καθώς και της ίδιας της κοινωνίας;
81. Με ποιο τρόπο τα μνημεία, και γενικά τα υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος, συμβάλλουν στη διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης σε εθνικό επίπεδο;
82. Με ποιο τρόπο τα μνημεία, και γενικά τα υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος, συμβάλλουν στη διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης σε τοπικό επίπεδο;
83. Ποια είναι η έννοια του όρου ‘οικοσύστημα’;
84. Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα;
85. Πόσο αποτελεσματική είναι η προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
86. Ποια μέτρα πρόληψης πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών;
87. Αναφέρετε συνοπτικά τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα χρήσιμο σύστημα
πληροφοριών μάρκετινγκ.

 
Β. ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

 
1. Ποια ελληνικά μνημεία έχουν ενταχθεί στον Κατάλογο Πολιτιστικής Κληρονομιάς με Παγκόσμια Αξία της UNESCO;
2. Ποιοι διεθνείς οργανισμοί ασχολούνται με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς;
3. Ποια είναι η έννοια του όρου ‘υποβρύχια πολιτιστική κληρονομιά’, σύμφωνα με το ICOMOS;
4. Ποιοι είναι οι φορείς προστασίας και διαχείρισης των τεχνολογικών μνημείων στην Ελλάδα;
5. Ποια είναι τα προληπτικά μέτρα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περίπτωση
ένοπλης σύγκρουσης, σύμφωνα με την UNESCO;
6. Ποια είναι τα μέτρα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς κατά τη διάρκεια ένοπλης
σύγκρουσης, σύμφωνα με την UNESCO;
7. Αναφέρετε επιγραμματικά τα επιχειρήματα διεκδίκησης της ελληνικής πολιτείας για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό μουσείο.
8. Να αναφέρετε επιγραμματικά τα επιχειρήματα του Βρετανικού Μουσείου στο αίτημα της ελληνικής Πολιτείας για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα.
9. Τι γνωρίζετε για το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ) και σε ποιον διοικητικό φορέα υπάγεται;
10. Τι γνωρίζετε για τις συλλογές στην αρχαία Ελλάδα;
11. Τι γνωρίζετε για τις συλλογές στην αρχαία Ρώμη;
12. Τι γνωρίζετε για τις συλλογές στα χρόνια της Αναγέννησης;
13. Ποιες ήταν οι πρώτες προσπάθειες του νεοσύστατου ελληνικού κράτους κατά την εποχή του Καποδίστρια για την ίδρυση και οργάνωση μουσείων;
14. Αναφέρετε συνοπτικά: α) τι γνωρίζετε για την ίδρυση του Εθνικού Αρχαιολογικού μουσείου της Αθήνας; β) ποια ήταν τα πρώτα επαρχιακά μουσεία που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα;
15. Ποια είναι η έννοια του όρου ‘μουσείο’, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του Καταστατικού του
Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM);
16. Αναφέρετε συνοπτικά τις αρμοδιότητες και το ρόλο του προσωπικού φύλαξης ενός μουσείου.
17. Τι συλλέγει, ερευνά κι εκθέτει ένα Ιστορικό μουσείο;
18. Αναφέρετε συνοπτικά τι γνωρίζετε για τα Αρχαιολογικά μουσεία.
19. Αναφέρετε συνοπτικά τι εκτίθεται σε ένα μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
20. Αναφέρετε επιγραμματικά α) την έννοια του όρου ‘εικαστικό μουσείο’ β) τι είδους εκθέματα παρουσιάζονται σε αυτά.
21. Αναφέρετε ονομαστικά ποια στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει το δελτίο ενός μουσειακού αντικειμένου.
22. Για ποιους λόγους μπορεί να γίνει η διαγραφή ενός αντικειμένου από τη συλλογή μουσείου και ποιες είναι οι διαδικασίες καταγραφής της;
23. Σε ποιο σημείο του μουσειακού κτιρίου πρέπει να βρίσκεται η αποθήκη και γιατί;
24. Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες εκθέσεων που οργανώνονται από τα μουσεία;
25. Ποιες είναι οι κατάλληλες διευκολύνσεις που πρέπει να προβλέπονται για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στον περιβάλλοντα χώρο και στις εισόδους του κτιρίου του μουσείου;
26. Ποιοι κίνδυνοι μπορούν να απειλήσουν τη διατήρηση της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς;
27. Αναφέρετε τις μεθόδους προστασίας των αρχαιολογικών καταλοίπων που βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου Αθηνών (Μετρό).
28. Αναφέρετε επιγραμματικά τους φορείς προστασίας της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς από αρχαιοκαπηλία και παράνομη εμπορία.
29. Τι γνωρίζετε για τις διαρπαγές των μνημείων της Ακρόπολης από το λόρδο Έλγιν;
30. Ποιος είναι ο ρόλος της συντήρησης στην προστασία των έργων της πολιτιστικής κληρονομιάς;
31. Ποια είναι η σημασία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς;
32. Ποια είναι τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ενάλια Αρχαιολογία στην Ελλάδα κατά την έρευνα, προστασία και ανάδειξη της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς;
33. Να αναφέρετε επιγραμματικά τους ανθρωπογενείς κινδύνους για αρχαιολογικούς χώρους.
34. Ποιους κινδύνους δημιουργεί η ύπαρξη αυτοφυούς χλωρίδας στους αρχαιολογικούς χώρους;
35. Πώς προστατεύει ο φυτικός φράκτης έναν αρχαιολογικό χώρο;
36. Ποιες είναι οι ζώνες ασφάλειας ενός μουσείου;
37. Ποιος είναι ο ρόλος της περίφραξης στην προστασία αρχαιολογικού χώρου;
38. Ποιος είναι ο ρόλος του χώρου υποδοχής ενός μουσείου στην ασφάλεια και εξυπηρέτηση των επισκεπτών;
39. Ποια είναι η έννοια του όρου ‘προληπτική συντήρηση’ και από ποιες ομάδες ανθρώπων
εφαρμόζεται για τη συλλογή ενός μουσείου;
40. Ποιες πηγές φωτισμού χρησιμοποιούνται στα μουσεία και ποια είδη ακτινοβολίας εκπέμπονται από αυτές;
41. Τι είναι ο θερμοϋδρογράφος και το θερμοϋγρόμετρο και πού χρησιμοποιούνται;
42. Τι γνωρίζετε για το silica gel;
43. Αναφέρετε τις φθορές που προκαλεί ο ανθρώπινος παράγοντας σε ζωγραφικό πίνακα σε πανί.
44. Από ποια μέρη αποτελείται μια τοιχογραφία;
45. Πότε καθιερώθηκε η ζωγραφική σε ύφασμα με την τεχνική της ελαιογραφίας και ποια είναι τα πλεονεκτήματά της;
46. Ποια είναι τα είδη φθορών του υφάσματος μιας φορητής εικόνας;
47. Αναφέρετε τις φθορές που προκαλεί η καταστροφή ενός κτιρίου στα ψηφιδωτά που αυτό περιλαμβάνει.
48. Ποιοι Διεθνείς Οργανισμοί ασχολούνται με την προληπτική συντήρηση;
49. Αναφέρετε συνοπτικά: α) τι περιλαμβάνουν οι αρχές πρόληψης εκτάκτων περιστατικών β) ποιος είναι ο σκοπός του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών.
50. Αναφέρετε επιγραμματικά σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα εφόδια και ο εξοπλισμός που πρέπει να διαθέτει το μουσείο για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.
51. Ποια είναι η σημασία των περιοδικών ασκήσεων ετοιμότητας σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών;
52. Τι γνωρίζετε για το γενικό συντονιστή των ομάδων άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών;
53. Ποιες είναι οι έμμεσες καταστροφές που μπορούν να προκληθούν στο μουσείο από σεισμό;
54. Αναφέρετε συνοπτικά τι γνωρίζετε για τις προληπτικές σωστικές επεμβάσεις σε μνημεία για την αντιμετώπιση ενδεχόμενου σεισμού.
55. Με ποια υλικά και με ποιες μεθόδους επιτυγχάνεται η κατάσβεση κοινών πυρκαγιών;
56. Με ποια υλικά και με ποιες μεθόδους επιτυγχάνεται η κατάσβεση: α) πυρκαγιών αερίων β) πυρκαγιών σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις;
57. Τι πρέπει να γνωρίζετε κατά τη χρήση των πυροσβεστήρων;
58. Ποιες είναι οι γενικές οδηγίες αντιμετώπισης πυρκαγιάς;
59. Ποιοι χώροι σε ένα μουσειακό κτίριο κινδυνεύουν περισσότερο σε περίπτωση πλημμύρας; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
60. Ποια είναι τα γενικά προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη μείωση πιθανότητας εκδήλωσης εγκληματικής ενέργειας σε μουσείο;
61. Να αναφέρετε τα κύρια μηχανικά μέσα μετακίνησης αντικειμένων εντός του μουσείου.
62. Πού, πότε και γιατί ανοίγουμε τις συσκευασίες έργων τέχνης που έχουν φτάσει στον προορισμό τους;
63. Ποια είναι τα πιο ευαίσθητα είδη αρχαιολογικού υλικού, ως προς τη σχετική υγρασία και ποια είναι τα επιτρεπτά όρια σχετικής υγρασίας για την αποθήκευση των ειδών αυτών;
64. Με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται ο καθορισμός του επιθυμητού φωτισμού στις αποθήκες ενός μουσείου;
65. Ποιες είναι οι μέθοδοι πυρασφάλειας των αποθηκών ενός μουσείου;
66. Ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι της συςκευασίας έργων τέχνης υπό μεταφορά;
67. Ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος συσκευασίας διαφορετικών μικρών τρισδιάστατων αντικειμένων στο ίδιο κιβώτιο μεταφοράς;
68. Ποια στοιχεία αναγράφονται στην εξωτερική επιφάνεια των κιβωτίων μεταφοράς έργων τέχνης;
69. Τι κινδύνους διατρέχει ένα έργο τέχνης από την αλλαγή της ατμοσφαιρικής πίεσης, κατά τη μεταφορά του με αεροπλάνο;
70. Ποια είναι η έννοια του όρου ‘πολιτιστική κληρονομιά’, με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν. 3028/2002);
71. Ποια είναι η έννοια του όρου ‘πολιτιστικά αγαθά’, με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν. 3028/2002);
72. Ποια είναι η έννοια του όρου ‘μνημεία’, με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν. 3028/2002);
73. Ποια είναι η έννοια του όρου ‘αρχαιολογικοί χώροι’, με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν.3028/2002);
74. Ποια είναι η έννοια του όρου ‘ιστορικοί τόποι’, με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν. 3028/2002);
75. Ποια είναι η έννοια του όρου ‘άυλα πολιτιστικά αγαθά’, με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν.3028/2002);
76. Πώς διακρίνονται τα ακίνητα μνημεία, με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν.3028/2002);
77. Ποια είναι η διαδικασία για το χαρακτηρισμό ως μνημείου των νεότερων –ακινήτων- πολιτιστικών αγαθών, με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν. 3028/2002);
78. Πότε επέρχονται τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού ενός ακίνητου πολιτιστικού αγαθού, με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν. 3028/2002);
79. Για ποιους λόγους μπορεί να ανακληθεί η απόφαση χαρακτηρισμού ενός ακίνητου πολιτιστικού αγαθού, με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν.3028/2002);
80. Ποιος έχει κυριότητα στα ακίνητα μνημεία, με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν. 3028/2002);
81. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του προσώπου που ανακαλύπτει ή βρίσκει ακίνητο μνημείο, με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν.3028/2002);
82. Σε ποιες περιπτώσεις δικαιούται χρηματικής αμοιβής και σε ποιες όχι ένα πρόσωπο, που ανακαλύπτει ή βρίσκει ακίνητο μνημείο, με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν. 3028/2002);
83. Στην περίπτωση που αποφασιστεί να διατηρηθεί ένα αρχαίο μνημείο που βρίσκεται σε ιδιωτικό ακίνητο, ποιες είναι οι υποχρεώσεις και ποια τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη του ακινήτου, με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν. 3028/2002);
84. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των κυρίων, νομέων ή κατόχων ακινήτων μνημείων, με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν. 3028/2002);
85. Ποια είναι η διαδικασία για την κήρυξη και οριοθέτηση ενός αρχαιολογικού χώρου, με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν.3028/2002);
86. Ποια είναι η διαδικασία για το χαρακτηρισμό ενός τόπου ως ιστορικού, με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν. 3028/2002);
87. Πώς διακρίνονται τα κινητά μνημεία, με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν.3028/2002);
88. Πώς προστατεύονται τα κινητά μνημεία, με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν. 3028/2002);
89. Πώς ρυθμίζονται τα θέματα κυριότητας των κινητών μνημείων, με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν. 3028/2002);
90. Πώς ρυθμίζονται τα θέματα κατοχής των κινητών μνημείων, με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν. 3028/2002);
91. Πώς τιμωρείται η φθορά μνημείων, με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν.3028/2002);
92. Πώς τιμωρείται η παράνομη ανασκαφή και παράνομη αρχαιολογική έρευνα, με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν. 3028/2002);
93. Ποιες βασικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές πρέπει να καλύπτει μία κεντρική μονάδα ελέγχου;
94. Αναφέρετε επιγραμματικά αισθητήρες-αισθητήρια που χρησιμοποιούνται σε ένα σύγχρονο σύστημα πυρασφάλειας.
95. Ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες που μπορούν να προσφερθούν σε άτομο που έχει υποστεί κάταγμα α) απλό και β) επιπλεγμένο ή συντριπτικό;
96. Ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες που μπορούν να προσφερθούν σε τραυματία που έχει υποστεί ακρωτηριασμό;
97. Ποια στοιχεία θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε ότι ένα άτομο έχει υποστεί δήγμα (δάγκωμα) φιδιού και ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες που μπορούν να προσφερθούν;
98. Αναφέρετε τους κύριους τρόπους διατήρησης της καλής φυσικής και αμυντικής κατάστασης ενός ατόμου.
99. Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης δύο αγνώστων που έχουν εισβάλει σε μουσείο ή
αρχαιολογικό χώρο και σας επιτίθενται;
100. Ποια είναι η έννοια του όρου ‘πολιτιστική κληρονομιά’, σύμφωνα με την UNESCO;
101. Ποια είναι η έννοια του όρου ‘Αρχαιολογική Κληρονομιά’, σύμφωνα με το ICOMOS;
102. Ποια είναι τα μέτρα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιοχή υπό κατάληψη, σύμφωνα με την UNESCO;
103. Ποιοι ήταν οι στόχοι της ελληνικής διεκδίκησης επιστροφής του ‘θησαυρού’ των Αηδονιών;
104. Αναφέρετε επιγραμματικά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι αρμόδιοι φορείς στην αποκατάσταση των εκθεμάτων των ελληνικών μουσείων μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
105. Ποια αιτήματα επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό μουσείο γνωρίζετε; Αναφερθείτε στη χρονολογική περίοδο από την ίδρυση του ελληνικού κράτους ως σήμερα.
106. Πώς μπορεί το μουσείο να δραστηριοποιηθεί στο τομέα των δημόσιων σχέσεων με σκοπό να βελτιώσει τη δημόσια εικόνα του και να προσελκύσει το κοινό;
107. Αναφέρετε συνοπτικά τις αρμοδιότητες και το ρόλο α) του διευθυντή μουσείου β) του επιμελητή συλλογών γ) του υπεύθυνου για τα εκπαιδευτικά προγράμματα.
108. Αναφέρετε συνοπτικά τις αρμοδιότητες και το ρόλο α) του συντηρητή μουσειακών αντικειμένων β) του υπεύθυνου για την καταγραφή μουσειακών αντικειμένων γ) του υπεύθυνου της αποθήκης μουσειακών αντικειμένων.
109. Αναφέρετε συνοπτικά τις αρμοδιότητες και το ρόλο α) του μουσειογράφου β) του υπεύθυνου για τα αρχεία του μουσείου γ) του προσωπικού υποδοχής στα μουσεία.
110. Ποια βοήθεια παρέχουν τα διαδραστικά πολυμέσα στην παρουσίαση των μουσειακών συλλογών;
111. Ποια είναι η έννοια του όρου ‘τεχνολογικό μουσείο’;
112. Τι στοιχεία περιλαμβάνει το Βιβλίο Εισαγωγής και τι το Μητρώο Αντικειμένων ενός μουσείου;
113. Τι γνωρίζετε για τον κύριο δελτιοκατάλογο του μουσείου;
114. Τι γνωρίζετε για τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας και για τους παραδοσιακούς τρόπους προστασίας ενός μουσείου από κλοπή;
115. Πώς πρέπει να εκτίθενται τα μουσειακά αντικείμενα, ώστε να είναι προσιτά και σε άτομα με ειδικές ανάγκες;
116. Τι μπορούν να προσφέρουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στο τομέα της τεκμηρίωσης και, γενικά, της διαχείρισης των μουσειακών συλλογών;
117. Πώς γίνεται η κατηγοριοποίηση των μουσειακών συλλογών;
118. Πώς βελτιώνεται η δημόσια εικόνα του μουσείου με την οργάνωση προσωρινών εκθέσεων;
119. Αναφέρετε τις αρχικές ενέργειες στα πλαίσια του προγραμματισμού μιας μουσειακής έκθεσης.
120. Ποια είναι η έννοια του όρου ‘μουσειακή κόπωση’ και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί από τους υπεύθυνους διαμόρφωσης του εκθεσιακού χώρου;
121. Ποιοι είναι οι γενικοί τύποι μουσειογραφικής πορείας;
122. Ποιοι είναι οι στόχοι εγκατάστασης στεγάστρων σε αρχαιολογικούς χώρους;
123. Ποια είναι η έννοια του όρου ‘ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων’;
124. Ποιοι κίνδυνοι απειλούν τα μνημεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής;
125. Ποια στοιχεία περιλαμβάνει η σωστή προετοιμασία για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την πολιτιστική κληρονομιά;
126. Αναφέρετε επιγραμματικά τα κύρια μέτρα προστασίας των μνημείων της Ακρόπολης από την Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΕΣΜΑ).
127. Αναφέρετε επιγραμματικά τις κύριες αιτίες πυρκαγιάς σε ιστορικά κτίρια.
128. Τι γνωρίζετε για τους τρόπους προστασίας των ελληνικών τεχνολογικών μνημείων;
129. Αναφέρετε επιγραμματικά τους τρόπους ασφάλειας του κτιρίου ενός μουσείου.
130. Αναφέρετε επιγραμματικά τα κύρια στοιχεία των προτεινόμενων διαδρομών επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους.
131. Ποιες είναι οι συνέπειες της αρχαιοκαπηλίας και της παράνομης εμπορίας έργων τέχνης για την πολιτιστική κληρονομιά;
132. Αναφέρετε επιγραμματικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της προτεινόμενης και της υποχρεωτικής πορείας επισκεπτών σε ένα μουσείο.
133. Σε ποιες γενικές κατηγορίες διακρίνονται τα οργανικά και τα ανόργανα υλικά, ανάλογα με την
προέλευσή τους. Αναφέρετε χαρακτηριστικά παραδείγματα των κατηγοριών αυτών.
134. Ποιοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αποθήκευση και έκθεση οργανικών υλικών;
135. Να αναφέρετε επιγραμματικά τους παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν αυξομειώσεις της σχετικής υγρασίας στους χώρους ενός μουσείου.
136. Ποια είναι τα αίτια φθοράς του ξύλου;
137. Περιγράψτε τους μηχανισμούς δράσης των αλάτων και τις φθορές που προκαλούν στις
τοιχογραφίες.
138. Από ποια μέρη αποτελείται το υπόστρωμα ενός εντοίχιου ψηφιδωτού;
139. Τι είναι ο μπρούτζος και ποιοι παράγοντες επιδρούν στην ανάπτυξη της λεγόμενης ‘νόσου του μπρούτζου’;
140. Να αναφέρετε τις μεθόδους καθορισμού των κατάλληλων επιπέδων φωτισμού στους χώρους έκθεσης ενός μουσείου.
141. Σε ποιες κατηγορίες μπορούμε να κατατάξουμε τα περιουσιακά στοιχεία του μουσείου για την καλύτερη προστασία τους και τι γνωρίζετε για τις κατηγορίες αυτές;
142. Τι γνωρίζετε για τη βασική εκπαίδευση των εργαζομένων σε μουσείο ή αρχαιολογικό χώρο, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν έκτακτα περιστατικά;
143. Με ποιους πρέπει να επικοινωνήσει το μουσείο σε περίπτωση σεισμού ή πυρκαγιάς και ποια μέριμνα πρέπει να έχει ληφθεί, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας με τους παραπάνω φορείς;
144. Ποιων αρμόδιων υπηρεσιών τη βοήθεια πρέπει να έχει εξασφαλίσει το μουσείο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης;
145. Πώς πρέπει να ενεργήσει το υπεύθυνο προσωπικό του μουσείου μετά από σεισμό για την άμεση προστασία, στερέωση και συντήρηση των μουσειακών αντικειμένων;
146. Αναφέρετε ονομαστικά τι περιλαμβάνει η τεκμηρίωση των μνημείων, η οποία αποτελεί μέρος των μέτρων πρόληψης για την περίπτωση σεισμού.
147. Σε ποιες κατηγορίες μπορεί να κατατάξει η Επιτροπή Επιθεώρησης ένα μνημείο μετά από σεισμό σε σχέση με τις ενδεχόμενες επεμβάσεις αποκατάστασης, που μπορεί να απαιτούνται;
148. Με ποια υλικά και με ποιες μεθόδους επιτυγχάνεται η κατάσβεση: α) πυρκαγιών υγρών καυσίμων β) πυρκαγιών μετάλλων;
149. Αναφέρετε συνοπτικά τα βασικά μέτρα πρόληψης πυρκαγιών σε κτίρια, τόσο στο εσωτερικό όσο και στον περιβάλλοντα χώρο τους.
150. Ποια είναι τα αίτια πλημμύρας σε αρχαιολογικό χώρο και ποιες οι φάσεις της;
151. Αναφέρετε συνοπτικά τα βασικά μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση πλημμύρας σε μουσείο.
152. Ποιες είναι οι σωστές ενέργειες σε περίπτωση πιθανής ύπαρξης βόμβας σε μουσείο α) αν ανακαλυφθεί ύποπτο δέμα ή παράξενη συσκευή β) αν αποφασισθεί η εκκένωση του κτιρίου;
153. Αναφέρετε επιγραμματικά τις βασικές μεθόδους για τη διαπίστωση φθορών στην επιφάνεια ενός έργου τέχνης.
154. Ποια στοιχεία περιλαμβάνει η προετοιμασία μετακίνησης ενός χάλκινου αγάλματος;
155. Τι γνωρίζετε για τα ράφια στις αποθήκες ενός μουσείου; Αναφερθείτε στα υλικά κατασκευής και στον τρόπο οργάνωσής τους.
156. Ποιες είναι οι μέθοδοι συσκευασίας ενός ζωγραφικού πίνακα με πλαίσιο;
157. Ποια πρέπει να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά ενός οχήματος που μεταφέρει οδικά έργα τέχνης;
158. Ποια στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει το Δελτίο Μετακίνησης ενός έργου τέχνης εκτός μουσείου;
159. Πώς διακρίνονται τα μνημεία με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν.3028/2002);
160. Σε τι συνίσταται η προστασία των πολιτιστικών αγαθών με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν.3028/2002);
161. Για ποια από τα ακίνητα μνημεία απαιτείται να εκδοθεί πράξη χαρακτηρισμού και για ποια όχι, με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν.3028/2002);
162. Αναφέρετε από τι αποτελείται ένα κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (C.C.T.V.) και ποια είναι η έννοια των όρων ‘ευαισθησία και ανάλυση κάμερας’.
163. Γιατί η κατάλληλη τεχνικοοικονομική μελέτη σε ένα σύστημα ασφαλείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καλύτερη λειτουργία και χρήση του συστήματος;
164. Ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες που μπορούν να προσφερθούν σε τραυματία με α) βαθιά θλαστικά τραύματα και β) συνθλιπτικά τραύματα;
165. Ποια συμπτώματα παρουσιάζει άτομο που έχει υποστεί ηλίαση και ποιες είναι οι που μπορούν να προσφερθούν;
166. Αναφέρετε: α) ποιες είναι οι στάσεις άμυνας που μπορεί να πάρει το σώμα ατόμου σε περίπτωση επίθεσης β) ποια είναι η έννοια των όρων ‘πυγμή’, ‘λάκτισμα’, ‘απόκρουση’.
167. Αναφέρετε: α) ποια θεωρούνται αδύναμα σημεία του ανθρώπινου σώματος στα οποία μπορούμε να χτυπήσουμε αποτελεσματικά τον αντίπαλο και β) ποια μέλη του ανθρώπινου σώματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα επίθεσης.
168. Αναφέρετε: α) σε ποια μέρη του σώματος αντιπάλου μπορούμε να εκτελέσουμε λαβές και β) βασικές λαβές ακινητοποίησης αντιπάλου.
169. Τι γνωρίζετε για το Διεθνές Κέντρο Διατήρησης της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς;
170. Ποια είναι η έννοια του όρου ‘καταστροφή αρχαιολογικού χώρου’, σύμφωνα με το ICOMOS;
171. Τι γνωρίζετε για το Χάρτη Κινδύνων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς που εφαρμόζεται στην Ευρώπη;
172. Ποια είναι η έννοια του όρου ‘αρχαιολογική ανασκαφή’, σύμφωνα με την UNESCO;
173. Ποια είναι η έννοια του όρου ‘πολιτιστικός τουρισμός’, σύμφωνα με το ICOMOS;
174. Ποια είναι η έννοια του όρου ‘συλλογή’ και ποια τα κίνητρα δημιουργίας της;
175. Τι γνωρίζετε για την καταγραφή κάθε μετακίνησης των μουσειακών αντικειμένων εντός του μουσείου;
176. Πώς πρέπει να στερεώνονται και να τοποθετούνται οι προθήκες με τα μουσειακά αντικείμενα για την καλύτερη δυνατή προστασία τους σε περίπτωση σεισμού;
177. Πώς πρέπει να γίνεται ο δανεισμός ή η ανταλλαγή μουσειακών αντικειμένων μεταξύ δύο μουσείων;
178. Τι γνωρίζετε για τον υποτιτλισμό και τις επεξηγηματικές πινακίδες των εκθεμάτων μουσείου;
179. Αναφέρετε συνοπτικά τις βασικές μεθόδους επικοινωνίας του μουσείου με τους επισκέπτες του στα πλαίσια μιας έκθεσης.
180. Περιγράψτε σε γενικές γραμμές το σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος μουσείου.
181. Ποιες είναι οι βασικές μουσειολογικές παράμετροι που πρέπει να καθοριστούν και να
διατυπωθούν πριν από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ενός νέου μουσείου;
182. Πώς συμβάλλει η μελέτη της γεωλογίας και της τοπογραφίας της ευρύτερης περιοχής ενός αρχαιολογικού χώρου στην αποτελεσματική προστασία των μνημείων του;
183. Τι είναι το Γενικό Σχέδιο Προστασίας και Ανάπτυξης μιας ιστορικής πόλης και ποια μέτρα προστασίας πρέπει να περιλαμβάνει; Αναφερθείτε επιγραμματικά.
184. Τι γνωρίζετε για την προστασία των νεότερων κινητών μνημείων (γλυπτά) στην Ελλάδα;
185. Να αναφέρετε τις διαφορές στο περιεχόμενο των όρων ‘διατήρηση’, ‘συντήρηση’ και
‘αναστήλωση’ μνημείων.
186. Αναφέρετε επιγραμματικά τους τρόπους προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
187. Αναφέρετε επιγραμματικά τα βασικά στοιχεία οργάνωσης και λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων υπό ενοποίηση.
188. Αναφέρετε επιγραμματικά τις φθορές στα έργα ζωγραφικής σε ύφασμα και τις αιτίες που τις προκαλούν.
189. Τι είναι η «ξηρή διάβρωση» μετάλλου και πού οφείλεται;
190. Σε ποια στοιχεία βασίζεται η επιλογή των προστατευτικών παραμέτρων των περιουσιακών στοιχείων μουσείου.
191. Αναφέρετε συνοπτικά ποιες εργασίες προβλέπονται στο σχέδιο αντιμετώπισης καταστροφών για την αποκατάσταση των ζημιών που μπορούν να προκληθούν σε μουσείο.
192. Ποιες είναι οι αρχικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν μετά από σεισμό σε έναν αρχαιολογικό χώρο;
193. Ποιες πληροφορίες πρέπει να συλλέξει το υπεύθυνο προσωπικό του μουσείου, σχετικά με την κατάσταση των μουσειακών αντικειμένων ύστερα από σεισμό;
194. Ποιες μελέτες πρέπει να γίνουν σε ένα μνημείο ως μέρος των προληπτικών μέτρων για την περίπτωση σεισμού;
195. Πώς χρησιμοποιούνται οι πυροσβεστήρες α) νερού β) ξηρής σκόνης γ) διοξειδίου του άνθρακα;
196. Τι γνωρίζετε για τη μέθοδο συσκευασίας με τη μορφή οριζόντιων δίσκων;
197. Αναφέρετε επιγραμματικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα συσκευασίας έργων τέχνης με συνθετικά υλικά.
198. Τι γνωρίζετε για τα μεταλλικά κιβώτια μεταφοράς έργων τέχνης;
199. Ποιες είναι οι κύριες μέθοδοι πυροπροστασίας των κιβωτίων μεταφοράς έργων τέχνης;
200. Αναφέρετε επιγραμματικά τις μεθόδους καθορισμού των επιθυμητών επιπέδων σχετικής υγρασίας στα κιβώτια μεταφοράς έργων τέχνης.
201. Ποιος και με ποια διαδικασία αποφαίνεται για τη διατήρηση ή μη ενός ακινήτου αρχαίου, με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν.3028/2002);
202. Τι γνωρίζετε για την “κατάχωση” ενός ακινήτου αρχαίου, με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν. 3028/2002);
203. Ποιες ενέργειες σε ακίνητα μνημεία απαγορεύονται, με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν. 3028/2002);
204. Με ποιους όρους και προϋποθέσεις επιτρέπεται εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή εμπορικής επιχείρησης πλησίον αρχαίου, με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν.3028/2002);
205. Με ποιο τρόπο και διαδικασία προστατεύονται οι αρχαιολογικοί χώροι που βρίσκονται εντός οικισμών, με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν.3028/2002);
206. Πώς ρυθμίζονται τα θέματα αποζημίωσης για τη στέρηση χρήσης ενός ακινήτου, με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν. 3028/2002);
207. Πώς τιμωρείται η κλοπή μνημείων, με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν.3028/2002);
208. Πώς λειτουργεί και από τι αποτελείται ένα σύστημα περιμετρικής προστασίας;
209. Ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες που μπορούν να προσφερθούν σε άτομο που έχει υποστεί δηλητηρίαση;
210. Αναφέρετε τα συμπτώματα εμφράγματος του μυοκαρδίου και την αντιμετώπισή του με την παροχή πρώτων βοηθειών.