Καταγγελία Προκήρυξης εποχικού προσωπικού της Εθνικής Πινακοθήκης

25 Μάι

Ο Σύλλογος με έγγραφό του καταγγέλει την προκήρυξη της Εθνικής Πινακοθήκης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού
ΥΕ Νυκτοφυλάκων. Το έγγραφο απεστάλη στην Εθνική Πινακοθήκη και κοινοποιήθηκε στο ΑΣΕΠ και στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Θέμα: «Καταγγελία Προκήρυξης εποχικού προσωπικού της Εθνικής Πινακοθήκης»

Ο Σύλλογος Σπουδαστών και Απόφοιτων ΙΕΚ με ειδικότητα Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων καταγγέλει και εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την έκδοση της προκήρυξης 1/Α2015 της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξ. Σούτσου, με την οποία προχωρά στην πρόσληψη 3 ΥΕ Νυκτοφυλάκων για 8 μήνες.

Η κατηγορία ΥΕ Νυκτοφυλάκων έχει καταργηθεί από το 1996 και ανήκει στην κατηγορία ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων καθώς οι θέσεις στον κλάδο Φύλαξης καλύπτονται αποκλειστικά από τις ειδικότητες ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης και ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων και από το 2003 από τους πιστοποιημένους απόφοιτους Δ.ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

Η έκδοση της προκήρυξης αυτής με τυπικά προσόντα που έρχονται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία, υποβαθμίζουν τον κλάδο και το προσοντολόγιο που υπαγορεύει, θέτοντας τους πιστοποιημένους αποφοίτους της ειδικότητάς μας εκτός συμμετοχής.

Ως εκ τούτου ζητάμε την απόσυρση της προκήρυξης αυτής και επιπλέον ζητάμε από το Υπουργείο Πολιτισμού και το ΑΣΕΠ να επέμβει ώστε επιβάλλονται στην Εθνική Πινακοθήκη οι κανόνες σχετικά με το προσοντολόγιο προκηρύξεων που διέπουν όλα τα Δημόσια Μουσεία και Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου.

Σε περίπτωση που επαναληφθεί παρόμοια προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού από την Εθνική Πινακοθήκη, ο Σύλλογος μας θα προχωρήσει σε νομική καταγγελία και ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της.