Κατάθεση προσφυγής κατά των ένδικων στο Διοικητικό Εφετείο

14 Φεβ

«Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Σπουδαστών και Απόφοιτων ΙΕΚ της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» ενημερώνει τα μέλη του ότι κατατέθηκαν στο Διοικητικό Εφετείο στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 2019 αντίστοιχα, το δικόγραφο αναστολής και το δικόγραφο ακύρωσης επί των ΦΕΚ διορισμού των συμβασιούχων φυλάκων που μονιμοποιήθηκαν με την εφαρμογή του άρθρου 47 του νόμου 4440/2016, όπως ήδη είχε προαναγγελθεί στην ετήσια γενική συνέλευση του Συλλόγου. Η προσφυγή αφορά στα ΦΕΚ 1477/Γ/14.12.2018 και 1525/Γ/21.12.2018.

Ο Σύλλογος θα παρακολουθεί την εξέλιξη της συγκεκριμένης διαδικασίας και θα ενημερώνει με σχετικές ανακοινώσεις τα μέλη του.