Ημερομηνία Διεξαγωγής Εξετάσεων Πιστοποίησης και Εξεταστικά Κέντρα

8 Οκτ

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοίνωσε το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης περιόδου 2014.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 01/11/2014: Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Για το Αναλυτικό πρόγραμμα του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Η εξέταση διαρκεί τρεις (3) ώρες και ως ώρα έναρξης της διαδικασίας ορίζεται η 10:30 πρωινή. Οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στα Εξεταστικά Κέντρα μια (1) ώρα πριν από την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας.

Δείτε αναλυτικά: