Ευχαριστίες για τις προσπάθειες που γίνονται πανελλαδικά για την επίλυση των κωλυμάτων

18 Νοέ

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους συναδέλφους από Κρήτη, Φωκίδα, Ρόδο, και Θεσσαλονίκη που σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο και ύστερα από συνεχή επικοινωνία με τον πρόεδρο του Συλλόγου, κάνουν  ενέργειες  οι οποίες  μπορούν να  βοηθήσουν στην επίλυση των κωλυμάτων που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι της ειδικότητάς μας. Οι ενέργειες τους και οι προσπάθειες τους αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους συναδέλφους.