Ευχαριστήρια Επιστολή του Συλλόγου προς τον ΕΟΠΠΕΠ

17 Μαρ

Ευχαριστήρια επιστολή του Συλλόγου προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΟΠΠΕΠ κο Ι. Βουτσινά και προς το προσωπικό του τμήματος πιστοποίησης ΙΕΚ.

16/03/2015

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να ευχαριστήστουμε ειλικρινά και θερμά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΟΠΠΕΠ κο Ιωάννη Βουτσινά για την καθοριστική και ανεκτίμητη συμβολή του στη διοργάνωση και υλοποίηση των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης απόφοιτων ΙΕΚ 1ης Περιόδου 2014 μετά από καθυστέρηση 2 ετών. Επιπλέον τον ευχαριστούμε για την έγκαιρη έκδοση των αποτελεσμάτων, καθώς και για την άμεση χορήγηση των βεβαιώσεων πιστοποίησης στους επιτυχόντες των εξετάσεων πιστοποίησης της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων», ώστε να συμμετέχουν εμπρόθεσμα στις προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους για τη θερινή περίοδο.

Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ειλικρινά και θερμά το προσωπικό του τμήματος πιστοποίησης ΙΕΚ , το προσωπικό από το γραφείο πρωτόκολλου, καθώς και όλο το προσωπικό του ΕΟΠΠΕΠ που με άψογο επαγγελματισμό και προσωπικές υπερβάσεις συνέβαλαν στην έγκαιρη έκδοση των αποτελεσμάτων και των βεβαιώσεων πιστοποίησης, καθώς και για την άμεση ανταπόκριση τους σε κάθε αίτημά μας σχετικά με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος
Ιωάννα Κρασσάκη

Η Γραμματέας
Μαρία Νώτη