Επιστολή στο γραφείο της υπουργού & στο τμήμα διαχείρισης πληρωμών

28 Μάι

«Επίσπευση καταβολής μισθοδοσίας των ΙΔΟΧ αρχαιοφυλάκων»

Με την παρούσα επιστολή σας μεταφέρουμε τις ανησυχίες των εργαζομένων ΙΔΟΧ συναδέλφων μας (5μηνης και 7 μηνης διάρκειας) οι οποίες οφείλονται στις καθυστερήσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν και αφορούν την καταβολή μισθοδοσίας αλλά και εξαιρεσίμων.

  Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εάν έχουν δρομολογηθεί οι καταβολές για την μισθοδοσία των συναδέλφων μας  Πανελλαδικά και να μας διασφαλίσετε ότι δεν θα υπάρξουν οι καθυστερήσεις του παρελθόντος, καθώς όλοι έχουν οικονομικές υποχρεώσεις και ανάγκες και ήδη αρκετοί δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν.           Αντιλαμβανόμαστε τυχόν δυσκολίες ή  ελλείψεις λόγω της  υποστελέχωσης αλλά όπως και εσείς αντιλαμβάνεστε τίθεται θέμα επιβίωσης. Ήδη συνάδελφοι που απασχολήθηκαν στην 5 μηνη σύμβαση η οποία λήγει εντός των ημερών έχουν οφειλόμενα αρκετά δεδουλευμένα εξαιρέσιμα.

   Παρακαλούμε να δοθεί προτεραιότητα στην τακτοποίηση των πληρωμών και των δεδουλευμένων. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.