ΕΠΙΛΥΣΗ 60 ΜΗΝΟΥ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ

14 Ιούλ

Με την σημερινή τροπολογία που αφορά το 60 μηνο κώλυμα, επιλύεται ένα από τα βασικότερα χρόνια προβλήματα του κλάδου μας, το οποίο μας στερούσε το δικαίωμα στην εργασία. Σήμερα οι αγώνες μας δικαιώνονται καθώς και οι προσπάθειες όλων όσων συνέβαλαν σε αυτό (συναδέλφων μας από Κρήτη, Ηλεία, Αργολίδα και λοιπών) και ιδιαίτερα των μελών των Δ.Σ. των τελευταίων ετών. Το πώς φτάσαμε εδώ σήμερα; Η νίκη αυτή ήρθε σταδιακά, από όλους μας μετά από μεγάλο αγώνα ο οποίος ξεκίνησε επί θητείας Νώτη και συνεχίστηκε επί θητείας Αρέστη και του προηγουμένου Δ.Σ. οι οποίοι ανέπτυξαν γέφυρες επικοινωνίας με το ΥΠΠΟΑ και μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις του τότε Προέδρου του Συλλόγου Θ. Αρέστη έχουμε τη δέσμευση του υπουργείου για λύση με κοινό πλάνο δράσης με το ΥΠΠΟΑ. 29/7/2020 Το ΥΠΠΟΑ, σε απάντηση του σε επερώτηση του Συλλόγου (Αρ.Π 2252/10.7.2020) που κατατέθηκε στην Βουλή δηλώνει γραπτώς πλέον ότι «προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για την τροποποίηση του υπάρχοντος πλαισίου λαμβάνοντας υπόψιν την πολυετή εμπειρία και τις υπηρεσίες» που έχει προσφέρει η ειδικότητα μας». Ακολουθούν ακόμα 2 επερωτήσεις με ανάλογη γραπτή δέσμευση της Υπουργού κυρίας Μενδώνη μέσα στην Βουλή για ανάληψη πρωτοβουλιών. 4/12/21 συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου με την υπουργό κ. Μενδώνη παρουσία του νομικού της συμβούλου όπου δόθηκε κείμενο με τις νομικές προτάσεις και νομική επιχειρηματολογία. Στην συνάντηση αυτή η κυρία Μενδώνη ενώπιον μελών του ΔΣ, καλεί τον υπουργό Εργασίας κ. Βορίδη και του αναλύει τις απόψεις του Δ.Σ, τονίζοντας του την επιθυμία του ΥΠΠΟΑ να βρεθεί λύση στο πρόβλημα. 12/21 Συντάσσεται από το ΔΣ του Συλλόγου, κατόπιν διαβούλευσης με τον νομικό σύμβουλο της υπουργού, η προτεινόμενη τροπολογία προς κατάθεση και ψήφιση. 12/22 Στο κείμενο που αποστέλλεται ως προτεινόμενη τροπολογία για κατάθεση από το ΔΣ του Συλλόγου αναφέρεται ρητώς ότι «Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134), επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα πέντε (5) έτη σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης» κείμενο που υιοθετείται και αναφέρεται στην τροπολογία που ψηφίστηκε στις 14/7/22 . Μάρτιο 22, μετά από πολλές διαβουλεύσεις συντάσσεται και αποστέλλεται κείμενο τροπολογίας από το ΔΣ του συλλόγου με μικρές διορθώσεις στο κείμενο προκειμένου να ικανοποιηθούν και οι απαιτήσεις του υπουργείου εργασίας και να καμφθούν οι αντιδράσεις από τον υπουργό εργασίας.

Απρίλιος 2022 Εκλογές συλλόγου και παραλαβή της προεδρίας από την Μαρία Δούρου.

Έναρξη επικοινωνιακού βομβαρδισμού του νομικού σύμβουλου της υπουργού από την προέδρου του Συλλόγου προκειμένου να προχωρήσει άμεσα το θέμα και να προωθηθεί η τροπολογία στο υπουργείο εσωτερικών. Παράλληλα ακολουθεί και επιστολή στο ΑΣΕΠ και στο Υπουργείο.  3 Ιουνίου 2022 κανονίζεται συνάντηση της Προέδρου του Συλλόγου με τον νομικό σύμβουλο της Υπουργού, η οποία πραγματοποιείται 10 Ιουνίου 2021. Γίνεται σαφές στο ΥΠΠΟΑ ότι οι αρχαιοφύλακες απαιτούν άμεσα την λύση και την εφαρμογή από του ΥΠΠΟΑ όσων έχουν συμφωνηθεί.  18 Ιουνίου 2022. Πραγματοποιείται από την πρόεδρο του Συλλόγου Μαρίας Δούρου επικοινωνία με την Γενική Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημοσίου προκειμένου να αναλυθούν τα επιχειρήματα της ειδικότητας περί αναγκαιότητας των έμπειρων συναδέλφων στους χώρους. Επανα-κανονίζεται συνάντηση. 18/6/22-30/6/22 Διαρκείς επικοινωνίες της προέδρου του Συλλόγου με το γραφείο του κ Βορίδη και επαφές με την ιδιαιτέρα του υπουργού και τον διευθυντή του γραφείου του με σκοπό να καμφθούν οι όποιες αντιστάσεις του υπουργού και οι επιφυλάξεις του. Διαβούλευση εκ νέου επί της προτεινόμενης τροπολογίας. 5/7/22 Επικοινωνία της προέδρου του Συλλόγου με τον νομικό σύμβουλο της υπουργού ΥΠΠΟΑ προκειμένου να συζητηθούν οι λεπτομέρειες της κατάθεσης της τροπολογία στην Βουλή στο επόμενο νομοσχέδιο.  9/7/2022 Επικοινωνία του νομικού συμβούλου της Υπουργού με δική του πρωτοβουλία με την πρόεδρο του Συλλόγου με σκοπό να ολοκληρωθούν οι τελευταίες εκκρεμότητες .  11/7/22 Κατάθεση της τροπολογίας 1371/96 12.7.2022 με τίτλο « Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» στην Βουλή στο νομοσχέδιο με τίτλο «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην επίτευξη του στόχου και κυρίως την Υπουργό μας κυρία Λ. Μενδώνη που επιτέλους φτάσαμε σε αυτή τη μεγάλη μέρα και στον νομικό σύμβουλό και διευθυντή του γραφείου της Υπουργού κο. Π.Χίνη για την άψογη συνεργασία που είχαμε μέχρι και σήμέρα! Αυτή η νίκη είναι όλων μας!

Με εκτίμηση προς όλους εσάς

Μαρία Δούρου