Εξετάσεις Πιστοποίησης Α’ περιόδου 2017

31 Ιούλ

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανακοίνωσε στις 27 Ιουλίου 2017 τη διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης της Α’ περιόδου του 2017, για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Συλλόγου στις εξετάσεις πιστοποίησης, περιλαμβάνεται και η ειδικότητα « Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων», καθώς επισπεύθηκε η διαδικασία ολοκλήρωσης του νέου Οδηγού Σπουδών και των ερωτήσεων πιστοποίησης της ειδικότητάς μας και αναδιαμορφώθηκε ο προγραμματισμός που είχε θέσει το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης, συμπεριλαμβάνοντας και την ειδικότητά μας στις 50 πρώτες ειδικότητες που αρχικά θα συμμετέχουν στις εξετάσεις.

Οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2017 και τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων των υποψηφίων καθώς και των εξετάσεων.