ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ2/23 ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

6 Ιαν

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από κατ΄ επανάληψη των αιτημάτων παράτασης της ΣΟΧ2/23 του Μουσείου Ακρόπολης, με τελευταίο το έγγραφο αίτημα του Σωματείου μας στις 22/11/23, η απάντηση που λάβαμε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Μουσείου είναι ότι : για την παράταση συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ εποχικών φυλάκων ή εκ νέου σύναψή τους, συνεπάγεται την απασχόληση εποχικού προσωπικού χωρίς την προηγούμενη διεξαγωγή διαγωνισμού μέσω εποπτείας του Α.Σ.Ε.Π. κατά τον ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α΄ 6/2021) και κατά τούτο προσκρούει στις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του νόμου αυτού (άρθρα 37 επομ.), αλλά και στις διατάξεις του π.δ. 164/2004.  Παρόλα αυτά υπάρχουν ‘παράθυρα’ που επιτρέπουν μια ενδεχομένη παράταση, όπως και έχει συμβεί κ στο παρελθόν! Η προσπάθεια μας δεν σταματά εδώ εμμένουμε σε ραντεβού με τον Πρόεδρο κ Ρίζο, καθώς επίσης έχουμε ζητήσει και την συμβολή του προισταμένου του τμήματος ασφαλείας του Μουσείου. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα από αυτές τις ενέργειες, το σίγουρο είναι ότι μέσα από αυτές είχαμε ήδη θετικά στοιχεία, όπως την δεσμευσή τους να μην ξαναβγάλουν με διάρκεια κάτω των 7 μηνών, κάτι το οποίο αναφέραμε και σε προηγούμενη ανακοίνωση. Ελπίζουμε μόνο να το τηρήσουν και να μην έχουμε δυσάρεστες αλλαγές πάλι.