ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΕΩΣ Δ.Σ.

8 Σεπ

Μετά την από 29/8/23 απόφαση διαταγής για ορισμό προσωρινής διοίκησης , την από 6-9-23 συγκρότηση σε σώμα. Το Ισχύον Δ.Σ. του σωματείου προχώρησε χθές σε επικοινωνία με τον πρώην γραμματέα και τον πρώην ταμία με σκοπό να παραδώσουν ως οφείλουν τα πρακτικά , τις σφραγίδες και το βιβλίο του ταμείου με τις αποδείξεις και το υπολοιπόμενο ποσό από τον τέως ταμία προς το σωματείο. Αναμένεται η παράδοση αυτών για να μπορέσει το σωματείο να ολοκληρώσει τις νόμιμες διαδικασίες, για να λειτουργήσει και να ανταποκριθεί στα φλέγοντα ζητήματα, οργάνωση συνέλευσης και εκλογών.