Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης 16Κ/2017 της κατηγορίας ΔΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων

1 Οκτ

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 16Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 41/1-12-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας μεταξύ άλλων, δύο (2) θέσεων μονίμου προσωπικού, ΔΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων στο Μουσείο της Ακρόπολης.

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων ορίζεται από 2 Οκτωβρίου 2018 έως και την πάροδο της 11ης Οκτωβρίου 2018, ημέρας Πέμπτης.

Δείτε τα αποτελέσματα στη σελίδα: www.asep.gr