Διαμαρτυρία του Συλλόγου σχετικά με την κινητικότητα σε θέσεις φύλαξης του Υπουργείου Πολιτισμού

16 Φεβ

O Σύλλογος ΙΕΚ σπουδαστών και απόφοιτων της ειδικότητας Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων απέστειλε έγγραφο διαμαρτυρίας στον αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Γ. Κατρούγκαλο, το οποίο κοινοποιήθηκε και στον αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού κ. Ν. Ξυδάκη, σχετκά με τις ανακοινώσεις για την κινητικότητα σε θέσεις φύλαξης του Υπουργείου Πολιτισμού. Διαβάστε το έγγραφο:

Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Διοικ. Μεταρρύθμισης
κ. Γ. Κατρούγκαλο
Κοιν. Αναπληρωτή Υπουργό
Πολιτισμού κ. Ν. Ξυδάκη

Θέμα: «Διαμαρτυρία του Συλλόγου ΙΕΚ σπουδαστών και απόφοιτων της ειδικότητας Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, σχετικά με την κινητικότητα σε θέσεις φύλαξης του Υπουργείου Πολιτισμού».

Με αφορμή τις ανακοινώσεις του αναπληρωτή υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Γ. Κατρούγκαλου σχετικά με το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο για την κινητικότητα στον δημόσιο τομέα στο πλαίσιο της συνολικής αναδιοργάνωσης του, αλλά και για τον μίνι μηχανισμό κινητικότητας που αφορά στην τοποθέτηση απολυμένων σχολικών φυλάκων σε θέσεις φυλάκων μουσείων, ο Σύλλογος ΙΕΚ σπουδαστών και απόφοιτων της ειδικότητας Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, διαμαρτύρεται έντονα και αναφέρει τα εξής:

Η προστασία και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας αποτελεί δημόσια, δηλαδή κοινή υπόθεση και απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, όπως αναφέρει η UNESCO στις διακηρύξεις της, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα επιμορφωμένου προσωπικού όλων των βαθμίδων, για την καλύτερη λειτουργία των μουσείων. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο Κώδικας Δεοντολογίας του ICOM (Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων) που προκρίνει τη σημασία της εξειδίκευσης όλων των εργαζομένων των Μουσείων.

Το καταρτισμένο προσωπικό, όλων των βαθμίδων, διασφαλίζει τις παραμέτρους που προάγουν την ασφάλεια, την προστασία αυτών των χώρων και όλων των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη διαιώνιση του πολιτιστικού αγαθού, κάτι που δεν είναι δεδομένο χωρίς τη μεσολάβηση του ανθρώπινου παράγοντα.

Τα Μουσεία και οι Αρχαιολογικοί Χώροι αποτελούν ευαίσθητους χώρους στους οποίους φυλάσσεται και αναδεικνύεται η πολιτιστική μας κληρονομιά, διαμορφώνεται η πολιτιστική διπλωματία, δημιουργούνται ιδέες, νοοτροπίες, φιλοσοφία ζωής, χτίζονται δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ παρόντος και παρελθόντος και αναπτύσσονται πολιτιστικές και παιδαγωγικές γέφυρες.

Οι εξειδικευμένοι αυτοί χώροι απαιτούν και εξειδικευμένο προσωπικό φύλαξης, το οποίο μπορεί να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες φύλαξης και το οποίο γνωρίζει τι φυλάσσει ώστε να του συμπεριφερθεί ανάλογα και να το προστατεύσει αποτελεσματικότερα. Είναι χώροι όπου δεν προέχει μόνο η ασφάλεια των επισκεπτών, αλλά και η προστασία ανεκτίμητων αντικειμένων, εθνικών κειμηλίων και υλικών και άυλων τεκμηρίων, που διαμορφώνουν τις ατομικές και συλλογικές συνειδήσεις.

Τις προδιαγραφές του επαγγελματία Φύλακα Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων, καλύπτουν αποκλειστικά οι απόφοιτοι των ΙΕΚ της ειδικότητας Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, οι οποίοι εδώ και δέκα χρόνια στελεχώνουν τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού κυρίως ως εποχικοί υπάλληλοι μέσω προκηρύξεων ΑΣΕΠ, (ως μόνιμο προσωπικό με την προκήρυξη 2Κ/2009 στην οποία προσλήφθηκαν 194 φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων) και συνδυάζουν εξειδικευμένες γνώσεις αφενός στις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στον τομέα της ασφάλειας και της φύλαξης, αφετέρου στην υποδοχή, ενημέρωση και διαχείριση των επισκεπτών. Η εποχικότητα είναι «αναγκαστική» διότι ποτέ η πολιτεία, δεν έλυσε το πρόβλημα με προσλήψεις ικανού αριθμού μόνιμων φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων.

Πάγιο αίτημα μας είναι η προκήρυξη μόνιμων θέσεων μέσω ΑΣΕΠ και η αξιοποίηση του δυναμικού των καταρτισμένων και πιστοποιημένων φυλάκων Μουσείων, αίτημα στο οποίο συναινεί και ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (Σ.Ε.Α) με ανακοινώσεις του στο παρελθόν αλλά και στην πρόσφατη συνάντηση του Δ.Σ. του με τον Υπουργό Πολιτισμού κ. Ν. Ξυδάκη, καθώς σε σχετικό υπόμνημά του διατυπώνει την αναγκαιότητα κάλυψης της φύλαξης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων από προσωπικό εκπαιδευμένο και με σταθερή σχέση εργασίας με την Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Η συμβολή των πιστοποιημένων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων είναι ουσιαστική για την εύρυθμη λειτουργία των ιδρυμάτων πολιτισμικής αναφοράς, καθώς η μη αξιοποίησή τους συνεπάγεται κλείσιμο τμημάτων των χώρων ή και συνολική αναστολή της λειτουργίας τους. Αυτό έχει ως άμεσο συνεπακόλουθο τον περιορισμό του κοινωνικού τους οφέλους, την τουριστική δυσφήμιση, αλλά και την άμεση υστέρηση εσόδων που προέρχονται από την επισκεψιμότητα αυτών των χώρων. Τα παραπάνω ίσως είναι μόνο τα ποσοτικά μετρήσιμα δεδομένα, αυτό όμως που δεν μπορεί να υπολογιστεί είναι η «οικονομία της πολιτιστικής εμπειρίας», όπως συνηθίζεται να αναφέρεται τα τελευταία χρόνια, η οποία σχετίζεται με το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ποιοτική διαφοροποίηση του εξειδικευμένου εργαζόμενου στα μουσεία.

Στη σημερινή εποχή της κρίσης κατανοούμε την ανάγκη των αποφάσεων της πολιτείας για εξοικονόμηση οικονομικών πόρων με οποιοδήποτε κόστος.

Ωστόσο πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η προστασία και η ανάδειξη της ευαίσθητης πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι έργο της Πολιτείας, που εγγυάται το δημόσιο συμφέρον με την ευρύτερη έννοια και απαιτεί κάτι πολύ περισσότερο από την τοποθέτηση ανειδίκευτου προσωπικού στις ευαίσθητες θέσεις φύλαξης του ανεκτίμητου πολιτιστικού μας πλούτου. Απαιτεί την αξιοποίηση των πιστοποιημένων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων που φέρουν ένα σημαντικό κεφάλαιο, γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και εμπειριών τόσο στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και στην επικοινωνία με τους επισκέπτες.

Ως εκ τούτου, ο Συλλογος ΙΕΚ σπουδαστών και αποφοίτων της ειδικότητας Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ζητά να μη χρησιμοποιηθεί ανειδίκευτο προσωπικό στον ευαίσθητο τομέα φύλαξης το Υπουργείου Πολιτισμού στην παρούσα φάση ή σε μελλοντική.

Επιπλέον ζητά την άμεση έκδοση προκήρυξης ΑΣΕΠ για μόνιμο προσωπικό φύλαξης Μουσείων, ώστε να αξιοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου και αποκλειστικά το καταρτισμένο προσωπικό των απόφοιτων ΙΕΚ της ειδικότητας Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

Τέλος ζητά από τον αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Γ. Κατρούγκαλο, να προγραμματίσει άμεσα μία συνάντηση με το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, για περαιτέρω ενημέρωση και παρουσίαση των αιτημάτων μας.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννα Κρασσάκη

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μαρία Νώτη