Διαμαρτυρία του Συλλόγου προς το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με τους σπουδαστές

1 Φεβ

Ο Σύλλογος Σπουδαστών και Απόφοιτων ΙΕΚ «Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» ενημερώνει τους σπουδαστές των ΙΕΚ σχετικά με το έγγραφο διαμαρτυρίας το οποίο απέστειλε προς την Υπουργό Εργασίας κα Αντωνοπούλου και στο Διευθυντικό της Γραφείο, καθώς και προς το Νομικό τμήμα του Υπουργείου.

Το έγγραφο αφορά την εφαρμογή του άρθρου 57 του ν. 4430 , στο οποίο ορίζεται μεταβατική διάταξη για την προσμέτρηση του χρόνου ανεργίας σε σπουδαστές των ΙΕΚ.

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο:

Θέμα: «Διαμαρτυρία σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 57 του ν. 4430»

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Σπουδαστών και Απόφοιτων ΙΕΚ με ειδικότητα «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και δυσαρέσκειά του σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 57 του ν. 4430 , που αφορά σε μεταβατική διάταξη για την προσμέτρηση του χρόνου ανεργίας σε σπουδαστές των ΙΕΚ, όπου ορίζεται ότι: «Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., που συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατηρούν συνυπολογιζόμενο τον χρόνο παρακολούθησης όλων των ως άνω προγραμμάτων στο χρόνο ανεργίας τους και κρατούν τυχόν ποσό επιδόματος ανεργίας που τους καταβλήθηκε κατά τη χρονικό περίοδο παρακολούθησης των ως άνω προγραμμάτων, εφόσον εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος δηλώσουν στον Ο.Α.Ε.Δ. τα πλήρη στοιχεία όλων των προγραμμάτων που έχουν παρακολουθήσει».

Η μεταβατική διάταξη του νόμου 4430/2016 εισήλθε στον συγκεκριμένο νόμο για να καλύψει όλους τους σπουδαστές των ΙΕΚ πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου και να τους επιτρέψει να διατηρήσουν συνυπολογιζόμενο τον χρόνο παρακολούθησης όλων των προγραμμάτων εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης στο χρόνο ανεργίας τους και να κρατήσουν τυχόν ποσό επιδόματος ανεργίας.

Αυτή ήταν και η πρόθεση της Υπουργού κας Ρ. Αντωνοπούλου, όπως μας είχε καταστεί σαφές στις μεταξύ μας συναντήσεις καθώς και σε συναντήσεις σας με τους ίδιους τους σπουδαστές. Η κάλυψη όλων των σπουδαστών μέσω της μεταβατικής διάταξης που φοιτούσαν και παράλληλα ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ πριν την έναρξη του νόμου 4430/2016, ήταν εξ’ ολοκλήρου μια πολιτική απόφαση και όχι μια υπηρεσιακή πρωτοβουλία. Η μεταβατική διάταξη αποτυπώνει όχι το μόνο το πνεύμα του νόμου, αλλά και το γράμμα αυτού, καθώς είναι απολύτως ξεκάθαρη στη διατύπωσή της.

Ως εκ τούτου, διαμαρτυρόμαστε έντονα, τόσο για τη μη εφαρμογή της καθώς πληροφορούμαστε ότι η σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος που θα εκδοθεί θα περιλαμβάνει πολλές «κατηγορίες σπουδαστών» με αποτέλεσμα να μην τους καλύψει όλους όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, όσο και για την καθυστέρηση έκδοσης της σχετικής εγκυκλίου.

Η περαιτέρω καθυστέρηση των παραπάνω, σημαίνει ανάμεσα σε άλλα ότι οι σπουδαστές της ειδικότητά μας κινδυνεύουν να μην μπορούν να διαγωνιστούν στις προκηρύξεις επτάμηνων συβάσεων ΑΣΕΠ ορισμένου χρόνου, που πρόκειται να εκδοθούν άμεσα από το Υπουργείο Πολιτισμού για την εφαρμογή θερινού ωραρίου Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων.

Ζητάμε να κατανοήσετε το μέγεθος του προβλήματος που συνεπάγεται η μη εφαρμογή της μεταβατικής διάταξης καθώς και την άμεση υλοποίηση της δέσμευσης της Υπουργού Εργασίας κας Αντωνοπούλου, όπως αυτή ξεκάθαρα διατυπώνεται στη μεταβατική διάταξη του νόμου.