Δελτίο τύπου σχετικά με την προκήρυξη κοινωφελούς εργασίας στις θέσεις Φυλάκων Αρχαιοτήτων

13 Απρ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

“Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Σπουδαστών και Απόφοιτων ΙΕΚ «Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ζητά άμεσα την απόσυρση της προκήρυξης κοινωφελούς εργασίας”.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Σπουδαστών και Απόφοιτων ΙΕΚ με ειδικότητα «Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων», μετά την έκδοση της προκήρυξης 728 θέσεων κοινωφελούς εργασίας ΟΑΕΔ στο Υπουργείο Πολιτισμού με πεντάμηνη διάρκεια για υπολειπόμενες θέσεις του περσινού προγράμματος, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στις θέσεις Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων η ειδικότητα ΙΕΚ « Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» καθώς και η απαραίτητη γνώση μιας ξένης γλώσσας, ανακοινώνει τα εξής:

Η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού με παρέμβασή της άλλαξε την ειδικότητα ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων σε ΔΕ βοηθητικού προσωπικού φύλαξης προκειμένου να εξασφαλίσει τη απαλοιφή του απαραίτητου προσοντολογίου του κλάδου, όπως αυτό ορίζεται στον οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού ΠΔ 104/2014.

Ως εκ τούτου οι νέες θέσεις φυλάκων σε εφορείες αρχαιοτήτων και Μουσεία όλης της χώρας, θα απαιτούν μόνο απολυτήριο λυκείου!

Μετά από αυτές τις εξελίξεις ο Πανελλήνιος Σύλλογος μας εκφράζει την έντονη αντίθεση και αποστροφή του, καταγγέλοντας τέτοιου είδους πρακτικές που υποβαθμίζουν τον κλάδο των αρχαιοφυλάκων, ακυρώνουν την κατάρτιση και την εξειδίκευση, καταλύουν τους ισχύοντες νόμους και τα τυπικά προσόντα των προκηρύξεων, εναντιώνονται στις διεθνείς προδιαγραφές για την εξειδίκευση του προσωπικού Μουσείων, υποβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και εγείρουν ζήτημα ασφάλειας, προκειμένου να στελεχώσουν τα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώροους με ανειδίκευτο προσωπικό χωρίς γνώση ξένης γλώσσας.

Αναρωτιόμαστε, αυτό είναι το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών που οραματίζεται το Υπουργείου Πολιτισμού να προωθήσει για τον Πολιτισμό της χώρας μας και μάλιστα σε εποχές που αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας;

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Σπουδαστών και Απόφοιτων ΙΕΚ «Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» ζητά την απόσυρση της συγκεκριμένης προκήρυξης και την άμεση αποκατάσταση, τόσο του ορθού τίτλου της ειδικότητας, όσο και την εφαρμογή του σωστού προσοντολογίου . Δεν είναι μόνο ζήτημα νομιμότητας αλλά και θέμα ασφάλειας των Μουσείων και των Αρχαιολογικών χώρων.

Ακόμα, επισημαίνουμε έντονα την επιτακτική ανάγκη πρόσληψης ικανού αριθμού μόνιμων αρχαιοφυλάκων σε όλους τους Αρχαιολογικούς χώρους και τα Μουσεία της Χώρας, ώστε να λυθεί το μείζον ζήτημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια τα μνημεία και τα Μουσεία μας σε λουκέτο.

Ο Πολιτισμός μας χρήζει ουσιαστικής προστασίας και ανάδειξης και οφείλετε να τον αντιμετωπίζετε με σοβαρότητα και όχι με πρόχειρες λύσεις που παραπέμπουν σε πολιτικές που έχουν αποδοκιμαστεί από την ιστορία.