Βελτίωση συνθηκών εργασίας και μέτρα ατομικής προστασίας εργαζομένων

4 Ιούλ

Υπόψιν: Υπουργού, Κυρίας Λίνας Μενδώνη

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ:

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Σπουδαστών και Αποφοίτων ΙΕΚ με την ειδικότητα «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» (ΦΜΧΑ) εκπροσωπεί περισσότερους από 2.500 πιστοποιημένους, από τον ΕΟΠΠΕΠ, επαγγελματίες αρχαιοφύλακες οι οποίοι, στην πλειοψηφία τους, εργάζονται με συμβάσεις ΙΔΟΧ στα δημόσια μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.


Με την παρούσα επιστολή, σας μεταφέρουμε τις ανησυχίες μας σχετικά με τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν στην πλειοψηφία των χώρων που απασχολούμαστε.

Οι συνάδελφοί μας, εργαζόμενοι ΙΔΟΧ σε ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους, εκτίθενται σε αντίξοες και συχνά ακραίες συνθήκες, βιώνοντας πολύωρη έκθεση στον ήλιο χωρίς να έχουν ίσκιο να προφυλαχθούν, ενώ συχνά δεν διαθέτουν κλιματιζόμενους και ειδικούς χώρους ανάπαυσης και διαλλείματος, τα οποία συχνά είναι ανύπαρκτα λόγω υποστελέχωσης και ακόμη η πρόσβαση σε κρύο νερό και τουαλέτα είναι σχεδόν αδύνατη.

Επιπλέον αντιμετωπίζουν και τις ιδιαιτερότητες ή ελλείψεις του κάθε χώρου, παράλληλα με την ροή των επισκεπτών, ο αριθμός των οποίων συχνά ξεπερνάει τα φυσιολογικά όρια διαχείρισης του πλήθους τους.

Στις αντίξοες συνθήκες εργασίας, προστίθενται οι σχεδόν μόνιμες καθυστερήσεις μισθοδοσίας, τα προβλήματα στις μισθοδοσίες από το ΤΑΠΑ (ΟΔΑΠ), τα περιορισμένα δικαιώματα και συχνά τις περιττά αυταρχικές συμπεριφορές προϊσταμένων προς το εποχικό προσωπικό.

Όλοι οι παραπάνω λόγοι δημιουργούν ένα μίγμα αντικειμενικών αιτιών που οδηγούν τους συναδέλφους σε απόγνωση και τελικά σε παραίτηση από τη ίδια την θέση εργασίας την οποία έχουν ανάγκη.

Δικαιούμαστε ίση αντιμετώπιση και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, μόνιμοι και συμβασιούχοι.
Για την αντιμετώπιση των παραπάνω θεμάτων, ζητάμε:

  • Την έκδοση πάγιας οδηγίας (εγκυκλίου) που να περιγράφει την προσαρμογή του ωραρίου και των συνθηκών εργασίας σε ακραίες καιρικές συνθήκες ειδικά στους εξωτερικούς αρχαιολογικούς χώρους αρμοδιότητας του ΥΠΠΟΑ.
  • Την προσαρμογή του ωραρίου εργασίας ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες του κάθε χώρου και την δημιουργία πλάνου διαλειμμάτων και ανάπαυσης για τους εργαζομένους σε κάθε υπηρεσία.
  • Την χορήγηση ατομικών μέσων προστασίας όπως η παροχή νερού, καπέλων και υποδημάτων ασφαλείας από την υπηρεσία και την τοποθέτηση στεγάστρων ή ομπρελών όπου αυτά δεν υπάρχουν.
  • Την καθιέρωση και παρακολούθηση από το τμήμα διαχείρισης προσωπικού του ΥΠΠΟΑ του «δείκτη αποχωρήσεων εκτάκτου προσωπικού (δείκτης turnover)» ανά αρχαιολογικό χώρο ή μουσείο. Με την χρήση του δείκτη αυτού θα εντοπίζονται εγκαίρως οι χώροι στους οποίους παρατηρούνται αυξημένες αποχωρήσεις εργαζομένων σε σχέση με τον μέσο όρο των υπολοίπων υπηρεσιών και θα διερευνώνται οι αιτίες της απόκλισης αυτής, ώστε να λαμβάνονται άμεσα μέτρα αντιμετώπισης των αιτιών που προκαλούν αυτές τις υπερβάλλουσες αποχωρήσεις.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.