Αποτελέσματα υποψηφίων Δ.ΙΕΚ

16 Σεπ

Τα Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων Kαταρτιζομένων ΔΙΕΚ θα ανακοινωθούν από 18/09/2014 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων www.gsae.edu.gr