Αποστολή επιπλέον στοιχείων για τη δικαστική διεκδίκηση δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας

7 Δεκ

Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι συμμετέχουν στη διαδικασία δικαστικής διεκδίκησης δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας και απέστειλαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία ζητήθηκαν με προηγούμενη ανακοίνωση του Συλλόγου, να αποστείλουν επιπλέον άμεσα και μόνο στο email arxaiofilakes@gmail.com τα κάτωθι στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο και Πατρώνυμο

Αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας

Διεύθυνση και Ταχ. Κώδικα

ΑΦΜ και ΔΟΥ στην οποία ανήκουν

Τηλ. Επικονωνίας σε περίπτωση που χρειαστεί να εποκοινωνήσουμε μαζί τους