ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

18 Μαρ

Συνάδελφοι ,

Στις 16/03/2021 έγινε δημοσίευση της προκήρυξης για τις 7μηνες συμβάσεις από την ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής. Η εξέλιξη αυτή, προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Δ.Σ. καθώς σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η συντριπτική πλειοψηφία των έμπειρων και καταρτισμένων Αρχαιοφυλάκων, θα αντιμετώπιζε κώλυμα 8μηνου και θα αποκλειόταν από την συμμετοχή στην προκήρυξη.

Μετά από επαφές μας, με το υπουργείο και την Εφορεία, η προκήρυξη αυτή πλέον δεν ισχύει και θα ακολουθήσει ορθή επανάληψη

Σε κάθε περίπτωση όμως, ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι από την πλευρά μας καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να δημοσιευθούν οι προκηρύξεις σε εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να συμμετέχουν όλοι οι πιστοποιημένοι φύλακες χωρίς κώλυμα 8μηνου για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των Χώρων και η ασφάλεια από έμπειρους πιστοποιημένους Αρχαιοφύλακες.