ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

13 Σεπ

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους που συμμετείχαν σήμερα 13/09 στην συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην είσοδο του Μουσείου Ακρόπολης σχετικά με την ΣΟΧ2/23,, όπου αντιπροσωπεία του Δ.Σ και μέλη του Σωματείου, συναντήθηκαν με την Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών υποθέσεων, όπου τέθηκαν και σε διάλογο μετά από επιστολή του Σωματείου οι αντιρρήσεις και τα επιχειρήματά μας ως προς την ‘λανθασμένη’ αναφορά του κλάδου μας στην προκήρυξη ως Δε Φυλάκων. Μας επισήμαναν ότι λειτούργησαν νόμιμα και ότι αρχικά είχαν στείλει την ΣΟΧ2/23 με την ειδικότητα αναγραφόμενη με την παλιά διατύπωση ως Δε Προσωπικό Ασφαλείας και κλάδο Δε Φυλάκων και με εμάς σαν μοναδικό κύριο προσόν. Ο ΑΣΕΠ όμως νομίμως τους την επέστρεψε πίσω ζητώντας να εφαρμόσουν το νέο προσοντολόγιο, όπου στον κλάδο Δε Φυλάκων στα κύρια προσόντα είναι και τα Στελέχη μαζί με εμάς. Όρισαν λοιπόν τον κλάδο ΔΕ φυλάκων επειδή εκεί ανήκει το προσωπικό ασφαλείας. Από μεριάς μας τονίσαμε ακόμη μια φορά ότι η εν λόγω προκήρυξη δεν εναρμονίζεται με τον οργανισμό και το περίγραμμα της θέσης, όπου μας ανέφεραν ότι αφορά μόνο τους μόνιμους. Η αντιπροσωπεία του Δ.Σ απευθύνθηκε δια ζώσης ακόμη μια φορά και στον Γενικό Διευθυντή ο οποίος συνέστησε ραντεβού με τον Πρόεδρο και τον νομικό του Μουσείου, το οποίο και αιτηθήκαμε. Να σας ενημερώσουμε πως από την πρώτη στιγμή έχουμε απευθυνθεί σε δικηγόρο, όπου έχουν αποσταλεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία και αναμένουμε πληροφορίες για το πως μπορούμε να ενεργήσουμε.