Πεπραγμένα στην Γ.Σ της 29ης Ιουνίου 2022- Απολογισμός

29 Ιούν

Με απαρτία και μεγάλη συμμετοχή έγινε σήμερα 29/06/22 η Ε.Σ .

Είχαμε την παραίτηση 2 μελών του Δ.Σ. (Γραμματέας, μέλος). Με μυστική ψηφοφορία υπερψηφίστηκε και αποφασίστηκε η εκπροσώπηση μας στην ΠΟΕΙΔΔ και μέσω αυτής και στην ΓΣΕΕ. Το σώμα αποφάσισε εκλογές με τακτικά μέλη : Παλαιολόγος Μιχάλης, Τσάλης Μιχάλης, Χορεύα Έλενα και αναπληρωματικά μέλη Δημητρίου Δημήτριος και Στάρφα Κωνσταντίνα .Επιπλέον αποφασίστηκε η προσαρμογή βάση του Ν 1264/1982 για τον εκδημοκρατισμό και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων. Επιπλέον θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι όλους για την συμμετοχή σας και κυρίως την επαρχία και να ζητήσω συγνώμη για τα όποια τεχνικά προβλήματα με την εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση μέσω zoom. Ήταν η πρώτη φορά που δόθηκε δυνατότητα παρακολούθησης δικτυακά και θα φροντίσουμε την επόμενη φορά να επιλυθούν και να υπάρχει καλύτερη οργάνωση. Παρακαλώ πολύ τα όποια ερωτήματά σας να σταλούν στο arxaiofilakes@gmail.com Το hotmail πάυει να χρησιμοποιείται και παρακαλώ πολύ όποιος παραλάβει οτιδήποτε από αυτό να ενημερώσει αμέσως! Και πάλι σας ευχαριστώ όλους !