Ανακοίνωση του Συλλόγου σχετικά με τις συμβάσεις 2019

17 Φεβ

«Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Σπουδαστών και Απόφοιτων ΙΕΚ της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με την έκδοση συμβάσεων 2019 για Ημερήσιους Φύλακες και Νυχτοφύλακες αρχαιοτήτων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους, ότι η διαδικασία βρίσκεται στη φάση έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης με την οποία εγκρίνεται η κίνηση διαδικασιών πρόσληψης εποχικού προσωπικού 1314 ατόμων για 8 μήνες και στην οποία περιλαμβάνεται και η κατανομή του συγκεκριμένου προσωπικού κατά οργανική μονάδα ανά την Ελλάδα.

Ειδικότερα για την περιοχή της Αθήνας θα εκδοθεί μία ενιαία προκήρυξη από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς που θα περιλαμβάνει την ΕΦ.Α Πόλης Αθηνών, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Βυζαντινό Μουσείο, το Νομισματικό Μουσείο και το Επιγραφικό Μουσείο, στην οποία ο υποψήφιος θα καλείται να δηλώνει σειρά προτίμησης και αναλόγως με τα μόρια που συγκεντρώνει θα κατατάσσεται στην αντίστοιχη θέση. Σε όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες σε Αττική καθώς και στην επαρχία οι προκηρύξεις θα εκδοθούν μεμονωμένα όπως γινόταν μέχρι τώρα.

Η Υπουργική Απόφαση αναμένεται να εκδοθεί εντός των προσεχών ημερών και η διαδικασία να προχωρήσει γρήγορα με την έκδοση των προκηρύξεων, ώστε την 1η Απριλίου με τη εφαρμογή του διευρυμένου ωραρίου να έχει ολοκληρωθεί η πρόσληψη των συμβασιούχων συναδέλφων.