Ανακοίνωση σχετικά με το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας

14 Ιούλ

Ο Σύλλογος Σπουδαστών και Απόφοιτων ΙΕΚ της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων» ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με την τροποποίηση του προσοντολογίου στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε 2.417 θέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, στην ειδικότητα Ημερήσιων Φυλάκων και νυχτοφυλάκων.

Στο νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, θα είναι αποδεκτός κύρια ο τίτλος της ειδικότητας ΙΕΚ «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων» , καθώς και η γνώση μέτριας ξένης γλώσσας για τους ημερήσιους φύλακες, η οποία αποτελεί απαραίτητο τυπικό προσόν για τον κλάδο και λανθασμένα δεν ήταν απαιτητή στο προηγούμενο πρόγραμμα. Επίσης αποκλείονται από το νέο πρόγραμμα υποψήφιοι με άδεια security και προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας.

Σημειώνεται ότι στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίες δεν υπάρχουν επικουρίες, όπως ισχύει στις προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ και ως εκ τούτου ο ΟΑΕΔ αδυνατεί να θέσει τυπικά και επικουρικά προσόντα.

Διαβάστε επίσης τη σχετική ανακοίνωση της ΠΕΥΦΑ: