Ανακοίνωση σχετικά με τις αλλαγές στο προσοντολόγιο των προκηρύξεων ΣΟΧ

17 Μαρ

Ο Σύλλογος ΙΕΚ «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων» ανακοινώνει τα εξής, σχετικά με τις αλλαγές στο προσοντολόγιο των προκηρύξεων Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ που αφορούν στην ειδικότητά μας:

Η αφαίρεση της Α Επικουρίας στους Ημερήσιους Φύλακες Αρχαιοτήτων, δηλαδή ΙΕΚ Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων χωρίς τη γνώση ξένης γλώσσας, προήλθε από το ΑΣΕΠ στο πλαίσιο αποκατάστασης της ορθότητας του προσοντολογίου όπως αυτό ορίζεται στο Π.Δ. 191/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στο Π.Δ. 104/2014 για τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού, όπου στον κλάδο ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης ισχύουν τα εξής: «Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 17 του προεδρικού διατάγματος Π.Δ. 50/2001 και μέτρια γνώση ξένης γλώσσης, κατά προτίμηση χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ορισθεί με την προκήρυξη».

Ο Σύλλογος εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός, διότι συνάδελφοί μας θα μείνουν εκτός εργασίας στο φετινό επτάμηνο, ωστόσο οφείλει να αποδεχτεί την αλλαγή του ΑΣΕΠ η οποία αφορά στο 10% των πιστοποιημένων συναδέλφων μας, καθώς το 90% κατέχει τη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας.

Αναφορικά με το προσοντολόγιο ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων αυτό εκδόθηκε όπως ακριβώς και στην προκήρυξη τετραμήνου 2016 (πλην της επικουρίας ΙΕΚ χωρίς ξένη γλώσσα) δηλαδή, στα κύρια προσόντα Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων και επικουρικά (Α επικουρία) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών και (Β επικουρία) οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και μέτρια γνώση ξένης γλώσσας σε όλες τις κατηγορίες.

Στο προσοντολόγιο των ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων στα κύρια προσόντα των θέσεων προηγείται το πτυχίο ΙΕΚ της ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων και έπεται στην Α επικουρία το πτυχίο της ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών.

Το γεγονός αυτό δικαιώνει τις προσπάθειες και τον αγώνα του Συλλόγου μας στο δίκαιο αίτημά μας ως προς την αλλαγή αυτή, καθώς το προσοντολόγιο ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων των προκηρύξεων ΣΟΧ ισχύει από το 2011.

Ο Σύλλογος διαβεβαιώνει τα μέλη του ότι όταν θίγονται και καταπατούνται τα εργασιακά δικαιώματα της ειδικότητας ΙΕΚ «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων», από οποιαδήποτε κατεύθυνση κι αν προέρχονται αυτές οι ενέργειες, θα είναι παρών και δε θα επιτρέπει σε καμμία περίπτωση να καταστρατηγούνται τα κεκτημένα δικαιώματα μας.