Ανακοίνωση σχετικά με την αλλαγή στο προσοντολόγιο ΣΟΧ στο επίπεδο ξένης γλώσσας

20 Μαρ

Ο Σύλλογος ενημερώνει τα μέλη του ότι στις φετινές προκηρύξεις Ημερήσιων Φυλάκων ΣΟΧ/2018 επτάμηνης διάρκειας καθώς και πεντάμηνης διάρκειας που δεν έχουν εκδοθεί ακόμα, η αλλαγή στο επίπεδο ξένης γλώσσας από Β1 (μέτρια γνώση) σε Β2 (καλή γνώση) όπως ορίζει ο νέος Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού που ισχύει από τις 22/01/2018 Π.Δ. 4/2018 δε θα εφαρμοστεί σε όλες τις Υπηρεσίες του.

Αυτό συμβαίνει διότι το Υπουργείο δεν ενημέρωσε έγκαιρα ως όφειλε, τις Εφορείες Αρχαιοτήτων και τα Μουσεία στα οποία θα προκηρυχθούν θέσεις εποχικού προσωπικού, σχετικά με την υποχρέωσή τους για εφαρμογή του νέου Οργανισμού σε ότι αφορά στην αλλαγή του επιπέδου ξένης γλώσσας, με αποτέλεσμα ορισμένες υπηρεσίες να αποστείλουν για έγκριση στο ΑΣΕΠ το επίπεδο που ίσχυε έως τώρα, δηλαδή μέτρια γνώση.

Ως εκ τούτου παρατηρείται το φαινόμενο απαίτησης διαφορετικού επιπέδου στη γνώση ξένη γλώσσας στις Προκηρύξεις για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού 2018 Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ανά την Ελλάδα.

Η αλλαγή επιπέδου ξένης γλώσσας στις προκηρύξεις ορισμένου χρόνου όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού όπως ορίζεται στο νέο Οργανισμό του, θα εφαρμοστεί καθολικά στις επόμενες προκηρύξεις που θα εκδοθούν.