Ανακοίνωση του Συλλόγου σχετικά με την έκδοση ΦΕΚ για τα ένδικα

19 Δεκ

«Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Σπουδαστών και Απόφοιτων ΙΕΚ της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με την έκδοση του ΦΕΚ 1477/Γ/14.12.2018 με το οποίο συνιστώνται ογδόντα οκτώ (88) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ στο ΥΠ.ΠΟ.Α. εφαρμόζοντας το άρθρο 47 του νόμου 4440/2016 που μονιμοποιεί συμβασιούχους Φύλακες Αρχαιοτήτων στο Υπουργείο Πολιτισμού εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ, ότι ήδη βρίσκεται σε ισχύ η ενεργοποίηση των αποφάσεων της έκτακτης γενικής συνέλευσης που είχε πραγματοποιηθεί για το συγκεκριμένο θέμα την 1η Αυγούστου 2016 καθώς και όλων των Γενικών Συνελεύσεων έως σήμερα.

Όπως είχε τονισθεί και σε προηγούμενη ανακοίνωση για το συγκεκριμένο ζήτημα, το Σωματείο μας πιστό στον αδιάλειπτο αγώνα του για την περιφρούρηση και προαγωγή των επαγγελματικών δικαιωμάτων καθώς και στη διαφύλαξη των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των μελών του, συνεχίζει τον αγώνα του αξιοποιώντας και εξαντλώντας τα νομικά μέσα που παρέχονται από το νόμο και το Σύνταγμα του Κράτους καταθέτοντας άμεσα προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας.

Το Σωματείο μας δε θα σταματήσει να καταγγέλει και να διαμαρτύρεται έντονα για την «τακτοποίηση» συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζόμενων σε βάρος εκατοντάδων πιστοποιημένων επαγγελματιών Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων, οι οποίοι κατέχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που ορίζουν οι προκηρύξεις ΑΣΕΠ, εργάζονται στο Υπουργείο με συμβάσεις ορισμένου χρόνου εδώ και πολλά χρόνια και προσβλέπουν σε νόμιμες διαδικασίες έκδοσης προκηρύξεων μέσω ΑΣΕΠ και όχι σε μονιμοποίηση από το «παράθυρο».

Δε θα σταματήσει να καταγγέλει την άτεγκτη στάση της Υπουργού Πολιτισμού Μ. Ζορμπά η οποία προσέγγισε επιφανειακά το συγκεκριμένο ζήτημα καθώς και την προκάτοχό της Λ. Κονιόρδου η οποία έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο σχεδιασμό, ψήφιση καθώς και εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης.

Συνάδελφοι, το Σωματείο μας θα συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι την τελική δικαίωση επί του ζητήματος διαφυλάσσοντας και περιφρουρώντας τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών του.