Ανακοίνωση σχετικά με αλλαγή στον υπολογισμό του 8μηνου κωλύματος με βάση το νέο παράρτημα των συμβάσεων ΣΟΧ

24 Οκτ

Ο Σύλλογος Σπουδαστών &Αποφοίτων της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» εκφράζει την ικανοποίηση του για την αποδοχή και ενσωμάτωση στο νέο παράρτημα των συμβάσεων ΣΟΧ, πρότασης του ΔΣ προς το ΑΣΕΠ σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του 8μηνου κωλύματος.
Όπως πλέον αναφέρεται στο νέο παράρτημα που συνοδεύει τις προκηρύξεις ΣΟΧ σε περίπτωση που οι πίνακες αναρτηθούν μετά την παρέλευση των ως άνω τριάντα (30) ημερών και η πρόσληψη του προσωπικού γίνει μετά την παρέλευση ικανού χρόνου από την ανάρτηση των πινάκων, η έναρξη της νέας απασχόλησης για τον υπολογισμό του δωδεκαμήνου τοποθετείται, στην περίπτωση αυτή, τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι στο παλαιότερο παράρτημα αυτό το χρονικό «παράθυρο» ήταν 20 ημέρες και όχι 30, γεγονός που απέκλειε αρκετούς συναδέλφους εξ αρχής από την κατάρτιση των πινάκων επιτυχόντων στους οποίους εμφανίζονταν με κώλυμα οκτάμηνης απασχόλησης.

Η συγκεκριμένη αλλαγή στο νέο παράρτημα των συμβάσεων ΣΟΧ, αν και δεν δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα του 8μηνου κωλύματος που αντιμετωπίζουμε ως συμβασιούχοι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, είναι προς την σωστή κατεύθυνση, καθώς πλέον περισσότεροι συνάδελφοι αναμένεται να εμφανιστούν στους αρχικούς πίνακες κατάταξης χωρίς κώλυμα, το οποίο στην συνέχεια θα προσδιοριστεί από την εν τοις πράγμασι πρόσληψη του κάθε υποψηφίου.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου και σύσσωμο το ΔΣ, έχοντας συστηματοποιήσει τις επαφές με το ΥΠΠΟΑ στο ανώτατο επιπέδου της Υπουργού Πολιτισμού, συνεχίζουν να εργάζονται με υπευθυνότητα και μεθοδικότητα για την επίλυση όλων των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κλάδος οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί.

Καθώςη από καιρό συστηματική δράση του Προέδρου του Συλλόγου και η ομαδική εργασία του ΔΣ κεφαλαιοποιείται πλέον με επιτυχίες σε διεκδικήσεις μας, καλούμε όλα μας τα μέλη να ενημερώνονται απευθείας από τον Σύλλογο και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά με όσους ανώνυμα διακινούν δήθεν «πληροφορίες» και με όσους εμφανίζονται ως αυτόκλητοι εξωθεσμικοί «εκπρόσωποι».

Η δυναμική του κλάδου προϋποθέτει ομόνοια και ομοψυχία.