Αναγνώριση πτυχίου “ΦΜΑΧ” ως βασικού προσόντος σε όλες τις θέσεις φύλαξης του Δημόσιου Τομέα.

19 Δεκ

Με βάση το ΠΔ Προεδρικό Διάταγμα 85/2022 – ΦΕΚ 232/Α/17-12-2022 με τίτλο “Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο- Κλαδολόγιο)” που υπογράφτηκε από την Π.Τ.Δ στις 17/12/22, το πτυχίο της ειδικότητας μας πλέον αναγνωρίζεται ως βασικό προσόν για όλες τις θέσεις ΔΕ Φύλαξης του Δημόσιου Τομέα.

Παράλληλα το πτυχίο μας προστίθεται και επίσημα ως Α΄επικουρικό προσόν στις θέσεις εξωτερικών φρουρών των καταστημάτων κράτησης.

Το παραπάνω αποτελεί μια δικαίωση του πάγιου αιτήματος του σωματείου μας για να αναγνωρίζεται το πτυχίο μας παντού και όχι μόνο στα Μουσεία ως βασικό προσόν στον τομέα της φύλαξης

Παράλληλα σε ότι αφορά τα μουσεία παραμένει το ισχύον καθεστώς δηλαδή υπάρχει ένα και μοναδικό πτυχίο που λογίζεται ως βασικό προσόν το οποίο είναι αυτό του Διπλωματούχου της ειδικότητας και μόνο. Στο ίδιο επίπεδο παραμένει και το επίπεδο της ξένης γλώσσας καθώς για την ειδικότητα ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων συνεχίζει να απαιτείται η καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας.

Πιστεύουμε ότι μετά από αυτή τη θετική εξέλιξη σε συνδυασμό με την οριστική επίλυση του 60μηνου κωλύματος που ψηφίστηκε το καλοκαίρι οι δυνατότητες για τους πτυχιούχους της ειδικότητας σε ότι αφορά την απασχολησιμότητα τους αυξάνονται σημαντικά.

Το Σωματείο μας το τελευταίο διάστημα έχει αποδείξει ότι με ενότητα, σοβαρότητα και αγώνα πολλοί δύσκολοι στόχοι μπορούν να κατακτηθούν και συνεχίζει να εργάζεται μεθοδικά για την επίλυση όλων των προβλημάτων μας.

Ολόκληρο το παράρτημα του νέου προσοντολογίου του Δημοσίου μπορείτε να το δείτε παρακάτω: