Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία Πιστοποίησης

30 Ιούλ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014
 
 

Για να μπορέσετε να ξεκινήσετε τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής Αίτησης συμμετοχής στη Διαδικασία Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης στο σύστημα, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε ηλεκτρονικά στο σύστημα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Για να γίνει αυτό, παρακαλώ, ακολουθήστε τα εξής βήματα: